Lemminkäinen rakentaa elinkaarimallilla Hollolaan kaksi koulua

Lemminkäinen rakentaa elinkaarimallilla Hollolaan kaksi uutta koulua: Heinsuon yhtenäiskoulun ja Kalliolan koulun. Kummankin koulun rakennustyöt käynnistyvät välittömästi ja rakennukset on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2017. Hankkeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo on lähes 50 miljoonaa euroa.

Sopimukseen sisältyy koulujen suunnittelu ja toteutus. Tämän lisäksi rakennusten hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit ovat Lemminkäisen vastuulla 20 vuoden palvelujakson ajan.

Heinsuon yhtenäiskouluun tulee tilat noin 700 oppilaalle, pinta-alaa on yhteensä 8 800 bruttoneliötä. Kalliolan kouluun tulee tilat noin 500 oppilaalle, pinta-alaa on yhteensä 7 100 bruttoneliötä.

”Yhdistämme koulujen elinkaarirakentamisessa arkkitehtonisen ja pedagogisen suunnittelun. Haluamme luoda oppilaille ja opettajille motivoivan ja virikkeellisen oppimisympäristön”, kertoo Suomen talonrakentaminen -liiketoimintasegmentin johtaja Pauli Mäkelä.

”Hollolan uudet koulut valmistuvat kunnan kasvaviin tarpeisiin ja vähentävät ratkaisevasti vaikeita sisäilmaongelmia. On myös tärkeää, että tulevat tilat tukevat Opetushallituksen vuonna 2016 voimaantulevia opetussuunnitelmia ja antavat nuorille mahdollisuuden avoimeen oppimisympäristöön ja ilmiöperusteiseen oppimiseen”, toteaa Hollolan kunnan tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikko.

Lemminkäinen rakentaa parhaillaan elinkaarimallilla koulua myös Pudasjärvelle. Viime syksynä valmistui samalla mallilla Ouluun Kastellin monitoimitalo sekä vuosina 2011 – 2013 neljä koulua ja yksi päiväkoti Kuopiossa.