Lemminkäinen rakentaa asuntoja ja toimistoja Tampereen Postitaloon

Lemminkäinen on allekirjoittanut sopimuksen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kanssa uusien asuntojen ja toimistotilojen rakentamisesta Tampereen Postitalo-kiinteistön yhteyteen. Rakentamisen arvioidaan alkavan tammikuussa 2016 ja valmistuvan vuoden 2017 lopussa. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Urakassa rakennetaan yhteensä 85 uutta asuntoa ja noin 1 000 m2 toimistotilaa Postitalon yhteyteen. Samalla kehitetään ja saneerataan 2 500 m2 nykyisen Postitalon liiketiloja sekä muita tiloja.

“Ns. Postitalo-kiinteistö sijaitsee näkyvällä ja keskeisellä paikalla Rautatieaseman ja Postiljooninpuiston vieressä. Haluamme kehittää kiinteistöstä kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisen ja eheän kokonaisuuden. Nyt tehtävillä toimilla laajennetaan kokonaisuutta rakentamalla Rautatienkadun puolelle asuntoja myyntiin ja samalla toimistorakennuksen korjausten lisäksi parannetaan maantason kaupallisia palveluita”, kertoo kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Timo Rantala Fenniasta.

”Olemme rakentaneet aikaisemmin samaan kiinteistöön Cumulus-hotellin, joka valmistui vuonna 2012. Uusi urakka on hyvä jatkumo Postitalon kehittämiselle”, kertoo liiketoimintasegmentin johtaja Pauli Mäkelä Lemminkäiseltä.