Lemminkäinen on valittu Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaaliurakoitsijaksi

Lemminkäinen ja Finavia Oyj ovat sopineet Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutostöistä. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2015 ja valmistuvat vuonna 2020. Sopimuksen kohteena olevien töiden laajuus on noin 75 800 bruttoneliötä, ja niiden kustannusarvio on noin 173 miljoonaa euroa. Uusissa tiloissa sijaitsevat muun muassa terminaalin matkustajatilat ja erillinen asematasobussien terminaali.

Urakka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jolle laaditaan tavoitebudjetti. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä asiakkaan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja rakentajien kesken. Lentoasema on työympäristönä erittäin vaativa, muun muassa tiheän lentoliikenteen ja turvallisuutta koskevien lukuisien kansainvälisten määräysten vuoksi. Terminaalirakennus on käytössä koko laajennuksen ajan, ja urakka pyritään hoitamaan siten, että sillä on mahdollisimman vähän vaikutusta lentoaseman asiakaspalveluun ja matkustajaliikenteen sujuvuuteen.

”Lemminkäisen valinta urakoitsijaksi on osoitus vahvasta kokemuksestamme ja osaavasta henkilöstöstämme. Uskon, että vastaavanlaisilla kumppanuuteen perustuvilla projektimuodoilla on isoissa hankkeissa jatkossa entistä merkittävämpi rooli”, toteaa Lemminkäisen Pauli Mäkelä.

Urakka on merkittävä osa Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteetin kehittämisprojektia.

“Helsinki-Vantaan lentoasema on yksi Euroopan johtavista lentokentistä Aasiaan suuntautuvan lentoliikenteen matkustajamäärällä mitattuna. Terminaalia laajentamalla pystymme tarjoamaan heille entistä laadukkaampaa palvelua ja mahdollistamme entistä suurempien laajarunkokoneiden saapumisen Helsinki-Vantaalle”, toimitusjohtaja Kari Savolainen Finavialta sanoo.