Lemminkäinen luopuu rakennuttajan roolista Ilmatar-asuntokohteessa Venäjällä

Lemminkäinen on päättänyt luopua rakennuttajan roolista yhdessä Lipsanen & Co. Groupin kanssa suunnitteilla olevassa noin 2 000 asuntoa sisältävässä Ilmatar-asuntokohteessa Vasilin saarella Pietarin keskustassa. Päätöksen taustalla on Venäjän liiketoimintaympäristön epävarmuus ja Venäjän heikentynyt taloudellinen tilanne sekä hankkeen riskitaso Lemminkäiselle. Lemminkäinen ja Lipsanen & Co. Group tekivät hankkeesta puitesopimuksen helmikuussa 2011. Yhtiöt neuvottelevat hankkeen muista toteutusvaihtoehdoista.

”Toimintamme asuntorakentamisessa ja päällystyksessä Venäjällä jatkuu ja käynnissä olevat hankkeemme Pietarissa ja Moskovassa etenevät suunnitelmien mukaisesti”, kertoo Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

Vuoden 2014 lopussa Lemminkäisen Venäjän toiminnot -liiketoimintasegmentti työllisti 755 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 196 miljoonaa euroa. Heinäkuussa 2014 tarkistetussa strategiassaan Lemminkäinen arvioi, ettei yhtiön liikevaihto Venäjällä kasva merkittävästi muutaman seuraavan vuoden aikana.

Lemminkäinen pitää tulosohjeistuksensa vuodelle 2015 muuttumattomana: Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa).