Lemminkäinen luopuu Ilmatar-asuntokohteesta Venäjällä ja tekee hankkeesta noin 13 miljoonan euron alaskirjauksen

Lemminkäinen ilmoitti 31.3.2015 luopuvansa rakennuttajan roolista yhdessä Lipsanen & Co. Groupin kanssa suunnitteilla olleessa Ilmatar-asuntokohteessa Vasilin saarella Pietarin keskustassa. Neuvottelut hankkeen muista toteutusvaihtoehdoista Lipsanen & Co. Groupin kanssa on saatu päätökseen. Osapuolet ovat sopineet, että Lemminkäinen luopuu kokonaan osuudestaan hankkeeseen ja siirtää siihen liittyvät oikeutensa Setl Groupille, jonka kanssa Lipsanen & Co. Group on tehnyt hanketta koskevan sopimuksen. Sopimuksen jälkeen Lemminkäisellä ei ole enää projektiin liittyviä velvoitteita tai riskejä.

Hankkeesta luopumisen yhteydessä Lemminkäinen tekee yhtiön vuoden 2015 kolmannen neljänneksen tulokseen noin 13 miljoonan euron alaskirjauksen, joka koostuu toteutuneista suunnittelu- ja muista kuluista.

Lemminkäisen päätöksen taustalla on Venäjän liiketoimintaympäristön epävarmuus ja maan heikentynyt taloudellinen tilanne sekä hankkeen riskitaso Lemminkäiselle.

Lemminkäinen pitää tulosohjeistuksensa vuodelle 2015 muuttumattomana: Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa).

Lemminkäinen on tiedottanut Ilmatar-hankkeesta 10.2.2011 ja 31.3.2015.