Lehto rakentaa Limingan kuntaan uuden hienon koulun talousohjatun rakentamisen opein

limingan-koulu

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Limingan kunta kilpailutti uuden 450 oppilaan Ojanperänkankaan koulun rakentamisen. Lehto Group voitti kilpailun ehdotuksellaan, joka perustuu talousohjatun rakentamisen ajatukseen. Kouluun tulee myös 40-paikkainen esikoulu ja viereen rakennetaan päiväkoti.

”Kunta havitteli laadukasta ja hyvin toimivaa koulua. Talousohjattu kilpailutusmalli oli meille nopea, helppo johdettava ja selkeä. Se avulla saadaan nyt laadukas, hyvin toimiva ja taloudellisesti järkevä uusi koulu. Kunnan on oltava rahankäytössään nykyään erittäin tarkka. Nyt saimme painettua oppilaspaikan hinnan noin 14 000 euroon, mikä on erittäin hyvä”, kertoo Limingan kunnan tekninen johtaja Simo Pöllänen.

”Tiukka talousohjaus ei kuitenkaan tarkoita, että investoisimme toimimattomiin tai huonolaatuisiin rakennuksiin. Lehdon ratkaisu täyttää kilpailutuksen suunnitteluohjelman tavoitteet”, toteaa Limingan lukion rehtori Tiina Partanen.

Uuden koulun suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti myös uuden opetussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys. Tilat mahdollistavat koko kouluyhteisön yhdessä tekemisen. Toimivien tilojen lisäksi kalustamisella voidaan tukea oppilaan omaa aktiivista oppimista. Opettajien työpari ja tiimityö mahdollistuvat myös tilojen joustavien ratkaisujen ansiosta.

”Ojanperänkankaan koulun kilpailu oli tiukka. Kilpailutuksessa laatupisteiden painoarvo oli 60% ja hinnan 40 %. Liminka hyödynsi tässä kilpailutuksessa hankintamenettelyä, jossa käyttäjät, suunnittelijat ja toteuttajat luovat yhdessä talousohjatun laaturatkaisun. Rakennusprojektia on huomattavasti helpompi hallita, kun hintalappu asetetaan jo ennen projektin alkamista eikä näin tule yllätyksiä”, toteaa Lehto Groupin Hyvinvointitilarakentamisen palvelualueen johtaja Tuomo Mertaniemi.

Perinteisessä koulujen rakennuttamisessa kilpailutetaan ensin suunnittelija, joka aloittaa suunnittelun yleensä ilman riittävää kustannustietoisuutta ja vuoropuhelua toteuttajatahojen kanssa. Tästä seuraa, että rakennusprojektiin ympätään kaikki toiveet ja kustannukset kipuavat pilviin. Pahimmassa tapauksessa huono suunnittelu voi johtaa siihen, että rakennusvaiheen aikana tehdä erilaisia muutoksia, mikä edelleen vie aikaa ja rahaa.

Lehto panosti kilpailussa erityisesti hyvään toiminnallisuuteen, viihtyisyyteen ja Limingan maaseudun rakennusperinteen mukaiseen moderniin arkkitehtuuriin. Koulun arkkitehtuurisuunnittelusta vastasi oululainen arkkitehtitoimisto m3.

Tällä hetkellä on menossa tarkentavat sopimusneuvottelut. Hankintapäätös saa lainvoiman 17.4.2017, jonka jälkeen urakkasopimus allekirjoitetaan. Koulun arvioitu valmistuminen on elokuussa 2018.