Korjausrakentamisesta valoa Satakunnan suhdanteisiin

Rakennusalan toimijoista suunnittelijat näkevät alansa suhdannetilanteen valoisampana kuin rakennuttajat ja urakoitsijat, jotka uskovat talonrakennustöiden määrän alenevan lähitulevaisuudessa entisestään. Vähennystä tulevalle kesälle ja alkusyksylle ennakoidaan sekä asunto- että toimitilarakentamiseen. Sen sijaan korjausrakentamisen näkymät ovat selvästi uudisrakentamista paremmat. Tiedot käyvät ilmi Satakunnan seudun suhdannekyselystä, jonka tulokset julkistettiin 8.5.2015.

Vuonna 2014 Satakunnan seudun rakennusmarkkinoiden koko oli runsas miljardi euroa. Ala työllisti keskimäärin 6 850 henkilöä; luku on lähes viidenneksen pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Ennakkotietojen mukaan viime vuoden kolmannella neljänneksellä erilaisten talonrakennustöiden aloitusten vuosisumma oli Satakunnassa noin 0,8 miljoonaa kuutiometriä, eli noin puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Rakennuslupia myönnettiin noin kolmannes vähemmän.

Tuoreimmat tiedot talonrakentamisen osalta yltävät vain vuoden 2014 lokakuuhun. Tilastokeskus uudisti viime vuoden lopulla rakentamisen tilastointia ja uudistusta seuranneet järjestelmäongelmat ovat estäneet tilastoinnin jatkamisen.


Rivitalojen ja teollisuusrakennusten aloitukset nousussa

Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä asuinkerrostalohuoneistojen aloitusmäärät laskivat 18 prosenttia. Rakennuslupia toisaalta myönnettiin 15 prosenttia enemmän. Omakotitaloaloituksia tehtiin vastaavasti kolmannes vähemmän, mutta rivitalojen kohdalla määrä oli kolmanneksen suurempi.

Muiden kuin asuinrakennusten kohdalla aloitusten vuosisumma supistui 60 prosentilla. Liike- ja toimistorakennusten kohdalla merkittävä lasku johtui osin siitä, että vuotta aikaisemmin aloitettiin yksi huomattavan suuri kohde. Myös julkisia palvelurakennuksia aloitettiin edellistä vuotta selvästi vähemmän, mutta toisaalta teollisuus- ja varastorakennuksia enemmän.


Yleisarvosana suhdanteelle tyydyttävä

Rakennuttajat antavat viimeisen puolen vuoden suhdanteelle tyydyttävän arvosanan. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä rakennuttajat pitävät alan heikkoa suhdannetta sekä ammattitaitoisen henkilöstön puutetta. Urakoitsijoiden erityisenä huolen aiheena ovat urakkahintojen lasku ja talonrakennustöiden vähäinen määrä. Myös he arvioivat menneen puolivuotiskauden ainoastaan tyydyttäväksi.

Suunnittelijat puolestaan näkevät kuluneen puolivuotiskauden suhdanteen hyvänä ja suunnittelutöiden odotetaan niin ikään lisääntyvän seuraavan puolen vuoden aikana. Tärkeimpinä toimintaan vaikuttavina tekijöinä pidetään kireitä aikatauluja, ammattitaitoisen henkilöstön puutetta sekä haastavaa kilpailutilannetta.