Kehä I:n alle syötetään yli 7000 pilaria

Pääkaupunkiseutua halkova Kehä I on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä ja ruuhkaisimpia väyliä. Kehä I:llä kulkee arkena lähes 100 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen ennustetaan kasvavan vilkkaimmilla kohdilla jopa 122 000 autoon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä.

Kehä I:n kehittämistyöt Espoon rajalta Hämeenlinnanväylälle käynnistyivät maaliskuussa. Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat, ja Kehältä Hämeenlinnanväylän pohjoissuuntaan johtavat rampit parannetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reittejä korjataan, ja Vihdintien yli Kehän suuntaisesti rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta. Kustannukset ovat 19 miljoonaa euroa. Liikenneviraston maksuosuus kustannuksista on 83 prosenttia ja Helsingin kaupungin 17 prosenttia. Pääurakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

”YIT toteuttaa aliurakkana Kehä I:n lisäkaistojen ja meluvallin pohjien syvästabiloinnin Vihdintien ja Lintuvaaran välissä”, kertoo urakan vastaava työnjohtaja Markus Välimäki YIT:ltä.

”Vahvistamme pehmeää savimaata uusia lisäkaistoja ja meluvallia varten. Sekoitamme maaperään kalkin, sementin ja kipsin seoksesta koostuvaa sideainetta. Savi, sideaine ja kosteus muodostavat maahan pilareita, jotka lisäävät maaperän kantavuutta ja pienentävät painumaa”, Välimäki kertoo.

Kun maaperään syötetään sideainetta, muodostuu halkaisijaltaan 600 mm:n ja 800 mm:n pilareita. Pilareiden syvyys vaihtelee metristä noin 10 metriin. Pilareita tehdään kahden kilometrin matkalle tarvittaviin kohtiin yli 7000 kappaletta ja yhteensä noin 41000 metriä. YIT:n urakkaan kuuluu pilareiden tekeminen ja laadunvalvontatyö. Työn edetessä suunnitelmia tarkistetaan maaperän ominaisuuksien mukaan. Kehä I:n eteläpuolen pehmeämpi maaperä vaatii laajempaa lujitusta kuin pohjoispuoli. Stabilointi tehdään huhti – kesäkuussa 2016.

Koko Kehä I:n kehittämisurakan Espoon rajalta Hämeenlinnanväylälle on määrä valmistua loppuvuodesta 2017. Siihen asti on siis syytä varautua ruuhkiin. Liikennevirastosta neuvotaan autoilijoita siirtämään matkansa mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle sekä käyttämään kimppakyytejä ja joukkoliikennettä. Urakan valmistuttua liikenneruuhkiin odotetaan helpotusta, kun väylälle tulee kolme kaistaa molempiin suuntiin.