Kainuun uuden sairaalan allianssiurakan kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu

Kainuun keskussairaalan uudisrakentamisen ja perusparannuksen suunnittelua koskeva allianssisopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 11.3. Kajaanissa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava sairaalahanke.

Allianssimallissa suunnittelijat ja urakoitsijat vastaavat hankkeesta yhteisvastuullisesti tilaajan, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän eli Kainuun soten kanssa.

Suunnittelijoina ja projektinjohtoasiantuntijoina allianssissa toimivat Sweco PM, Sweco Talotekniikka, Sweco Architects ja Sweco Rakennetekniikka. Rakennusurakoitsijana toimii Skanska ja talotekniikkaurakoitsijana Caverion Suomi.

Hankkeen johtajan, ylilääkäri Jukka Juvosen mukaan allianssissa on vahvaa kokemusta sairaalarakentamisesta sekä osaamista tämän tyyppisten hankkeiden läpiviennissä. ”Nyt alkava kehitysvaihe on hyvin ratkaiseva hankkeen onnistumiselle. Uskon, että vuoden päästä olemme jo lähellä rakentamisen aloitushetkiä.”

Urakan kehitysvaihe kattaa hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen valmistelun. Toteutusvaiheeseen voidaan edetä tilaajan eli Kainuun soten valtuuston ja kuntien erillisen rakentamispäätöksen jälkeen, kun tekninen toteutussuunnitelma on valmis ja sitova tavoitekustannus on asetettu. Rakentamispäätös voidaan tehdä aikaisintaan kesäkuussa 2016.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto toteaa, että uudistamalla hankkeen yhteydessä toimintamalleja voidaan vaikuttaa myös kustannuskehitykseen. ”Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä, kuten juuri uudistettu kotoa suoraan leikkaukseen -yksikkö ”, sanoo Ahopelto. Kainuun sote on arvioinut rakennushankkeen kustannusten olevan 105 miljoonan euron luokkaa. Lisäksi hankkeessa on varattu sairaalalaitteiden uudistamiseen noin 15 miljoonaa euroa.

Allianssi vastaa yhdessä hankkeen mahdollisuuksista ja riskeistä

Allianssissa osapuolet kantavat yhdessä suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät riskit, joten jos esimerkiksi suunnitteluprosessin päätteeksi asetettava tavoitekustannus ylittyisi, tästä vastaavat myös palveluntuottajat. Allianssi on yhteisvastuussa hankkeen lisä- ja muutostöistä ja takuuajan korjauksista, joten toimintamalli ohjaa korkeaan suoritustasoon niin suunnittelussa kuin urakoinnissakin. Toisaalta erinomaisista tuloksista maksettavat palkkiot kannustavat kaikkia osapuolia yhteisesti riskien ehkäisemiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Allianssin käytännön työtä johtava Jari Törnqvist Skanskalta toteaa, että alkava työ on vaativa mutta kiinnostavuudessaan ainutlaatuinen. ”Meille suunnittelijoille ja rakentajille on todella motivoivaa päästä yhteistyöhön sairaalan ammattilaisten kanssa. Myös mahdollisuus olla vaikuttamassa koko rakennusalan kulttuurin muutokseen on jotain aivan erityistä – tavoitteet tilaajan kanssa on asetettu korkealle ja teemme tästä yhdessä menestyksen”, Törnqvist sanoo.

Allianssiurakka rakentuu yhteistoimintaa tukevasta toteutusmallista, sopimuksesta ja yhteisestä organisaatiosta. Allianssiurakassa tilaaja, suunnittelijat ja rakentajat työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen. Allianssimallin käyttäminen vahvistaa ryhmän jäsenten yhteistä osaamista ja näkemystä sekä auttaa valitsemaan ratkaisuja, jotka ovat koko hankkeen parhaaksi sen sijaan, että ne hyödyttäisivät vain yhtä tai muutamaa osapuolta.

”Allianssimallissa osapuolten yhteistyö hankkeen parissa alkaa mahdollisimman aikaisin. Kustannuksiin ja lopputuloksen laatuun pystytään vaikuttamaan eniten juuri hankkeen alussa, ja siksi on olennaista, että tärkeät alkuvaiheen päätökset tehdään yhdessä”, kertoo Törnqvist.

Nykyiset menetelmät mahdollistavat sairaalan henkilöstön ja potilaiden entistä laajemman osallistumisen suunnitteluun, sillä rakennuksen ja palveluiden yksityiskohtia voidaan havainnollistaa jo aikaisessa vaiheessa.

Skanskalla on kokemusta allianssiurakoista erityisesti Yhdysvalloista. Sairaalarakentaminen on samoin yhtiölle tuttua: Suomessa Skanska on toteuttanut sairaalaurakoita 2000-luvulla esimerkiksi Kuopiossa, Hyvinkäällä, Tampereella, Joensuussa ja Helsingissä. Ruotsissa Skanska rakentaa parhaillaan Nya Karolinska -sairaalaa, joka valmistuu vuonna 2017. Nya Karolinskan rakennusurakka on Skanskan historian suurin, ja sen arvo on 14,5 miljardia Ruotsin kruunua. Kaiken kaikkiaan Skanska on toteuttanut kymmenittäin sairaalahankkeita ympäri maailmaa.