Inarin kunta ja Lehto rakentavat ainutlaatuista luontoa ja rikasta kulttuuria heijastavan koulu- ja kulttuurikeskuksen Ivaloon

Luonnonkauniin Ivalojoen rantaan rakentuva arktinen koulukeskus vaalii tulevaisuudessa sekä modernia oppimista että uniikkia saamelaiskulttuuria. Uusilla tiloilla luodaan täysin uudet edellytykset saamenkieliseen koulunkäyntiin. Oppimisympäristönä tuleva koulukeskus on poikkeuksellisen monipuolinen: opintoja voi tehdä muun muassa kodassa luonnon helmassa, näyttämöillä ja laboratorioissa. Iltaisin ja viikonloppuisin tilat muuntautuvat monipuoliseksi lappilaisen kulttuurin keskukseksi.

Inarin kunta ja Lehto Group ovat 11.6.2020 allekirjoittaneet sopimuksen uuden koulukeskuksen rakentamisesta Ivaloon.

”Keskuksen suunnittelun keskiössä oli muun muassa Inarin kunnan kolmen saamenkielen opiskelun mahdollistaminen ja näkyminen tilaratkaisujen avulla sekä arvokkaan paikallisen kulttuurin vaaliminen. Myös koulukeskuksen piha on merkittävä oppimisympäristö”, kertoo Inarin kunnan sivistysjohtaja Ilkka Korhonen.

Koulukeskus käsittää valmistuessaan tilat noin 500 oppilaalle esiopetukseen, yhtenäiskoulun toimintaan (esikoulu, vuosiluokat 1-9) sekä lukio-opetukseen. Lisäksi koulukeskukseen rakennetaan liikuntahalli, auditorio, valmistuskeittiö sekä muut sivistystoimen tarvitsemat tilat. Opetus- ja hallintokäytön lisäksi koulun tilat, erityisesti liikuntahalli, kota ja auditorio tulevat palvelemaan ilta- ja viikonloppukäytössä, mikä on huomioitu mitoituksessa.

Hankkeen laajuus on reilut 9000 kerrosalaneliötä.  Koulukeskus rakennetaan kahteen kerrokseen. Uusi rakennus tulee luonnonkauniille paikalle Ivalojoen pohjoisrannalle nykyisen ala-asteen tontille. Rakennustyöt käynnistyvät kesän 2020 aikana. Uusi koulu- ja kulttuurikeskus valmistuu kesän 2022 aikana. Koulukeskus toteutetaan elinkaarihankkeena, jo­hon sisältyy uudisrakentamisen lisäksi ylläpito- ja käyt­tä­jä­pal­ve­lut 20 vuoden ajan sekä vanhan koulurakennuksen purkaminen.

”Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen suunnittelussa käyttäjien tarpeet on huomioitu erityisen vahvasti ja saamelaiskulttuuri korostui oppimisympäristöjen suunnittelussa. Koulutyön lisäksi keskus avaa ovensa monipuolisen kulttuurielämän käyttöön. Uudet, modernit tilat palvelevat Inarin kunnan asukkaita laajasti. Olen iloinen, että kunta valitsi hankintavaiheeseen kilpailullisen neuvottelumenettelyn, koska se mahdollistaa parhaalla tavalla asiakkaan näköisen ratkaisun syntymisen kustannustehokkaasti”, kertoo aluejohtaja Perttu Haapalahti Lehto Tilat Oy:stä.

”Uusi koulukeskus on merkittävä tulevaisuusinvestointi kuntalaisten hyvinvointiin sekä lasten ja nuorten korkeatasoisiin oppimistiloihin. Rakentaminen maksaa noin 25 miljoonaa euroa ja kyseessä on Inarin kunnan historian suurin investointi. Kiitän kaikkia tämän megaluokan hankkeen suunnittelutyöhön osallistuneita. Olen onnellinen, että rakentaminen saadaan alkuperäisten toiveiden mukaisesti käyntiin  kesällä 2020”, toteaa kunnanjohtaja Toni K. Laine.