Hirsitaloteollisuus (HTT) ry: Hirsirakennusten hyvä sisäilma ja kosteustekninen turvallisuus kiinnostavat rakennuttajia

pyhajarven-lastentalo-kuva-timber-hirsi-oy-2

Pyhäjärven Lastentalon on suunnitellut arkkitehti SAFA Esa Ojanlatva. Terveellisessä rakennuksessa on sen valmistuttua tilaa 84 lapselle.

Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittävästi sekä terveyshaittoja että kustannuksia. Hirsitaloteollisuus HTT ry:n mukaan hirren suosio julkisissa rakennuksissa on kasvanut viime vuosina, sillä sen hyväksi havaittu kosteustekninen turvallisuus heijastuu myös sisäilman laatuun.

Dosentti Marjut Wallenius Tampereen yliopistosta vahvistaa, että viimeaikaiset tutkimustulokset puun myönteisistä psykofysiologisista vaikutuksista laajentavat käsitystä puun terveydelle suotuisista ominaisuuksista. Tällaisia ovat esimerkiksi puun herättämät myönteiset tunnetilat ja stressiä lievittävä vaikutus.

Wallenius ehdottaakin, että suunnittelijat ottaisivat työssään nykyistä enemmän huomioon puun aineettomat terveyshyödyt.

”Yksi vakuuttavan tuntuinen esimerkki on Itävallassa toteutettu pitkittäistutkimus, jossa seurattiin koululaisten autonomisen hermoston tilaa säännöllisesti kokonaisen lukuvuoden ajan.

Puumateriaaleilla sisustetussa luokassa oppilaiden stressitaso oli selvästi vähäisempi kuin tavanomaisessa luokassa”, psykologian tohtori Marjut Wallenius kertoo.

pyhajarven-lastentalo-kuva-timber-hirsi-oy

Päiväkoteja hirrestä

Hirsitaloteollisuuden jäsenyrityksissä on huomattu, että etenkin kouluja ja päiväkoteja päädytään aiempaa useammin rakentamaan luonnonmukaisesta hirrestä.

Parhaillaan Pyhäjärven kaupungissa rakenteilla oleva 1050-neliöinen Pyhäjärven Lastentalo on tuore esimerkki päiväkotirakennuksesta, jonka runkomateriaaliksi arkkitehti ja kaupunki valitsivat hirren sekä hyödyntävät myös muilta osin puhtaasti M1-luokan päästöttömiä materiaaleja.

”Käytämme hirren sisäpinnassa ainoastaan päästötöntä vahaa, joka kertaalleen siveltynä jättää puun diffuusio-ominaisuuden avoimeksi. Hirsi onkin sellaisenaan mahdollisimman luonnollinen ja puhdas rakennusmateriaali.”, Pyhäjärven Lastentalon suunnitellut arkkitehti SAFA Esa Ojanlatva kertoo.

Hirsi muodostaa massiivisen seinärakenteen, joka kykenee tasapainottamaan lämmön ja kosteudenvaihteluita luonnostaan. Sisäilman kosteus asettuu hirsitaloissa terveyden kannalta optimialueelle, 30−55 prosentin välille.

Pudasjärvellä puolestaan käynnistyvät marraskuussa hirsirunkoisen koulukampuksen rakennustyöt. Valmistuttuaan 9800-neliöisestä rakennuskompleksista on tulossa tiettävästi maailman suurin hirrestä tehty kokonaisuus.

Terveellistä rakentamista

Arkkitehti Esa Ojanlatvan mukaan sairauksia aiheuttava vanhojen ja jopa uusien rakennusten epäterveellinen sisäilma voi johtua monista syistä, kuten alipaineistetusta ilmanvaihdosta tai kosteista materiaaleista rakenteissa.

Pyhäjärven Lastentaloa koskeva rakennuttajien ja käyttäjien vaatimus hyvästä sisäilmasta ajoittuu Ojanlatvan mielestä sopivasti julkisten hirsirakennusten buumiin.

”Hirsi on hyvin vähän energiaa kuluttava materiaali, jonka avulla saadaan myös erittäin tiiviitä rakenteita. Vaikka arkkitehdit eivät ole toistaiseksi käyttäneet hirttä laajemmin, sen suosio oletettavasti kasvaa tulevaisuudessa. Arvelenkin, että suunnittelijat ottavat jatkossa materiaalivalinnoissaan hirren huomioon yhtenä vaihtoehtona”, Esa Ojanlatva sanoo.

Yksikerroksinen 84 lapselle mitoitettu Pyhäjärven Lastentalo on suunniteltu käyttäjiensä, lähinnä lasten ehdoilla, mikä näkyy esteettömyytenä ja kalusteiden yksityiskohdissa. Myös henkilökunnan tarpeet ja odotukset on huomioitu. Rakennus kuuluu P3-paloluokkaan ja se liitetään automaattiseen paloilmoitusverkkoon.

HTT ry:n jäseniä ovat Artichouse, Euro Loghouses, Finnlamelli, Huvila Seppälä, Honkamajat, Honka (Honkarakenne), Honkatalot, Ikihirsi, Kontio, Kuusamo Hirsitalot, Mammuttikoti, Ollikaisen Hirsirakenne, Pellopuu, Pohjan Timber-Hirsi, Vaaran Aihkitalot, Vehasen Talot ja Ykköspuu. www.hirsikoti.fi

Kuvat: Timber-Hirsi Oy