Helsinki varaa ennätysmäärän tontteja asuntotuotantoon

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi  ison paketin tonttivarauksia, jotka mahdollistavat noin 5500 asunnon rakentamisen noin 12000 asukkaalle. Kyseessä on suurin yksittäin asuntotonttien varauspäätös vuosikymmeniin.

Tonteista noin 1300 asuntoa vastaava määrä varataan yksityisille rakennusalan toimijoille, noin 1800 asuntoa vastaava määrä kaupungin asuntotuotantotoimistolle  ja noin 2500 asuntoa vastaava määrä jaetaan esimerkiksi erillisillä kilpailuilla. Rakennusalan kilpailun edistämiseksi tontinvarauksia esitetään nyt noin kymmenelle uudelle rakennusalan toimijalle.

Tontit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, muun muassa Kalasatamassa, Kuninkaantammessa ja Malmin Tullivuoren alueella.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä toteaa, että tontinvarausten kannalta kaupungissa on hyvät edellytykset nostaa asuntotuotantoa. ”Kaupunginhallituksen päätös mahdollistaa Helsingin viime vuosien ennätysmäisen korkealla toteutuneen asuntotuotannon jatkumisen ja uusien toimijoiden mukaantulon Helsingin asuntorakentamiseen”, Penttilä sanoo.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupungilla on varattuna tontteja yhteensä lähes 17800 asunnon rakentamista varten, mikä vastaa noin viiden vuoden tuotantoa. Iso osa tonteista ei kuitenkaan ole vielä rakentamiskelpoisia esimerkiksi kaavoituksen keskeneräisyyden tai puuttuvan kunnallistekniikan takia.

Varauskannasta noin 23 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 37 % muuhun säänneltyyn kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja noin 40 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Nykyinen asuntotuotantotavoite on 5 500 asuntoa vuodessa, josta kaupungin maalle tulisi rakentaa 3600 asuntoa.

Tarkemmin kaupunginhallituksen päätöstiedotteessa.