Helsingin kiinteistövirasto: Tontin ostamisesta vaihtoehto vuokrasopimuksen uusimiselle

Helsingin kaupunki valmistautuu uusimaan noin 170 asuntotontin maanvuokrasopimukset, jotka päättyvät vuonna 2015. Kiinteistövirasto esittää, että sopimuksen uusimisen vaihtoehtona lähes kaikille 170 vuokralaiselle annetaan mahdollisuus tonttinsa ostamiseen.

Tarjous koskisi myös suurinta osaa asuinkerrostalotonteista, joiden pitkäaikainen maanvuokrasopimus on uusittu jo ennen vuotta 2015. Ostomahdollisuus koskisi siten yhteensä lähes 350 tonttia eri puolilla Helsinkiä.

Ehdotuksen mukaan tontinvuokralaisille, joiden vuokrasopimus uusitaan vuonna 2015, annettaisiin aikaa ostotarjouksen tekemiseen vuoden 2017 loppuun asti. Ne tontinvuokralaiset, jotka ovat uusineet vuokrasopimuksensa jo aiemmin, voisivat tehdä ostotarjouksen vuosina 2016–2019.

Osa vuokralaisista toivonut ostomahdollisuutta

Ostomahdollisuuden tarjoaminen edistäisi Helsingin maanmyyntitavoitteiden saavuttamista ja vastaisi toiveisiin, joita osa tontinvuokralaisista on esittänyt kiinteistövirastolle.

Muutos olisi periaatteellisella tasolla merkittävä, sillä kaupunki on viime vuosikymmeninä suhtautunut vuokrattujen asuntotonttien myymiseen pidättäytyvästi. Kiinteistöviraston arvion mukaan tonttikauppoja ei kuitenkaan syntyisi niin runsaasti, että asialla olisi pitkällä tähtäimellä suurta vaikutusta kaupungin talouteen.

Myös Helsingin maankäytön kehittämismahdollisuudet säilyisivät hyvinä, sillä kaupunki ei aio myydä tontteja, jotka ovat tärkeitä kaupungin kehittämisen tai infrastruktuurin kannalta. Kaupunki pitäisi omistuksessaan myös tontit, joilla on merkittävästi käyttämätöntä rakennusoikeutta tai joihin on kaavoitettavissa lisää asuntoja. Valtaosa omakotitalotonteista jäisi näin ollen vuokratonteiksi.

Kymmenen vuoden siirtymäaika uuteen vuokraan

Vaikka tontin ostamiseen tarjottaisiin mahdollisuus, suurin osa asuntotonttien vuokralaisista päätynee jatkamaan tontin vuokraamista. Kaupunki tähtää päättyvien sopimusten uusimisessa kohtuulliseen hintatasoon ja vuokralaisten tasavertaiseen kohteluun. Tähän on pyritty muun muassa määrittämällä uusien maanvuokrasopimusten mukaiset vuokrat vähintään noin 20 % alhaisemmiksi kuin vastaavan uudisrakennettavan tontin vuokra.

Vuosikymmenien takaisia sopimuksia uusittaessa tonttien maanvuokra yleensä nousee huomattavasti, koska sopimusten hinnat ovat jääneet merkittävästi jälkeen nykytasosta. Ehdotuksen mukaan uuteen vuokraan sopeutumista helpotetaan pitkällä siirtymäajalla. Uudesta vuokrasta peritään ensimmäisenä vuotena 50 prosenttia. Tämän jälkeen vuokra nousee portaittain kymmenen vuoden ajan.

Ehdotukset päätöksentekoon torstaina

Vuonna 2015 päättyvien sopimusten uusimista on valmisteltu kiinteistövirastossa jo muutaman vuoden ajan. Nyt valmistuneissa ehdotuksissa on otettu huomioon muun muassa asukkailta saatu palaute sekä ulkopuoliset asiantuntija-arviot tonttimaan arvosta eri kaupunginosissa.

Kiinteistölautakunta käsittelee asuntonttien myymisen ja vuokrasopimusten uusimisen periaatteita torstaina 27. marraskuuta. Ehdotukset etenevät tämän jälkeen kaupunginhallitukseen. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus käsitellä asiaa alkuvuonna 2015.