Fira laajentaa asuntoliiketoimintaansa ryhmärakentamiseen

Rakennusalaa uudistava Fira laajentaa asuntoliiketoimintaansa kerrostalojen ryhmärakentamiseen. Ryhmärakentaminen on uudisrakentamisen muoto, jossa asunnonhankkijat toimivat rakennuttajina. Ryhmärakentamisessa ihmisten vaikutusmahdollisuudet oman kotinsa ja rakennuksen yhteisten tilojen ratkaisuihin ovat laajemmat kuin perinteisessä uudisasuntotuotannossa. Ryhmärakennuttamista edistävä laki astuu voimaan syyskuussa 2015.

– Ryhmärakentaminen on palvelulähtöinen tapa rakentaa omistusasuntoja. Grynderit ovat perinteisesti hallinneet uusien omistusasuntojen markkinoita, mutta nyt ryhmärakentaminen tarjoaa ihmisille erilaisen vaihtoehdon. Se on fiksumpaa rakentamista, jossa hinta määräytyy todellisten rakennuskustannusten eikä alueen yleisen hintatason mukaan. Täten hinta on usein edullisempi kuin muissa uudisrakennuskohteissa. Hintoihin ei ole lisätty näkymätöntä katetta, vaan asiakas tietää, mistä hinta muodostuu. Näemme tällaisessa asuntorakentamisessa paljon kasvun mahdollisuuksia, sanoo Firan toimitusjohtaja Jussi Aho.

Ryhmärakennuttamista edistetään Suomessa syyskuussa 2015 voimaan tulevalla lailla, jonka tarkoituksena on parantaa hankkeisiin osallistuvien yksilöiden oikeudellista asemaa ja helpottaa myös ryhmärakennushankkeiden rahoitusta. Firan ryhmärakentamishankkeet ovat ensisijaisesti kerrostaloja Helsingin alueella. Fira toimii ryhmärakentamishankkeissa sekä ryhmärakennuttamiskonsulttina että pääurakoitsijana, eli yhtiö tuottaa koko rakentamisprosessin palveluna.

– Usein luullaan, että ryhmärakentamiseen voivat ryhtyä vain rakentamisen asiantuntijat tai ihmiset, joilla on jo valmis ryhmä kasassa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kun ryhmärakentaminen tuotetaan palveluna, Fira vastaa kokonaisuudesta: ryhmän muodostamisesta, tontin hankinnasta, rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Ryhmärakentamishankkeessa mukana olevat yksilöt voivat halutessaan keskittyä vain ja ainoastaan oman kotinsa ratkaisujen miettimiseen, mutta he pääsevät silti nauttimaan ryhmärakentamisen hyödyistä, kuten kustannussäästöistä ja vaikuttamismahdollisuuksista, kertoo Firan asuntoliiketoiminnasta vastaava Henry Salo.