Erkka Valkilasta Pohjola Rakennus -konsernin hallituksen jäsen

Erkka_Valkila

Eläkkeelle joulukuussa jäänyt SATO Oyj:n toimitusjohtaja Erkka Valkila aloitti Pohjola Rakennus -konsernin hallituksen jäsenenä 1.1.2016 alkaen. Hän tuo yhtiön hallitukseen pitkän kokemuksensa kiinteistö- ja rakennusalalta,kiinteistökehityksestä, asuntosijoittamisesta sekä yleisjohtamisesta.

Ennen SATOa Erkka Valkila oli toimitusjohtajana Ferenda Oyj:ssä ja Polar Kiinteistöt Oyj:ssä. Vuoden alusta usean kiinteistöalan hallituksissa puheenjohtajana tai jäsenenä vaikuttava Valkila kiinnostui Pohjola Rakennus -konsernista, koska yhtiö on menestynyt uudistumisen ja innovoimisen kautta ja tehnyt asioita eri tavalla kuin muut.

– Yritys on hyvin johdettu ja henkilökunta sitoutunutta sekä toimii asiakaslähtöisesti. Toki päätökseen vaikutti myös se, että tunnen henkilöitä yrityksen taustalla, mm. Juha Metsälän, jota arvostan yritysjohtajana, sekä hallituksen jäseniä kuten puheenjohtaja Jukka Terhosen, hän kertoo.

Erkka Valkila odottaa hallitusjäsenyydeltään avointa keskustelukulttuuria, jolla pyritään luomaan edellytyksiä yrityksen menestykselle. Haasteellinen markkinatilanne Suomessa vaatii töitä ja asiakaskokemusten hoitoon paneutumista. Perheyritys on tässä vahvoilla.
– Vastuullisella omistajuudella on selkeästi kasvot, jolloin ainoa mahdollisuus on tehdä vastuullisesti työtä ja hoitaa asiat luottamuksen arvoisesti. Vastuullisuuden merkitys kaikessa liiketoiminnassa, varsinkin rakennusalalla, tulee jatkossa entisestään korostumaan, hän sanoo.

Juha Metsälä haluaa vahvistaa vuokra-asumisen ja sijoittamisen asiantuntemusta hallituksessa, koska vuokra-asuminen lisää suosiotaan.

– Valkila rakensi toimitusjohtajakaudellaan Satosta johtavan asuntosijoitusyhtiön. Hänen rahoitus- ja asuntosijoitusosaamisensa sekä verkostonsa tuovat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia Pohjola Rakennus -konsernin kehittämiseen. Hänellä on myös uutta näkemystä tontinhankintaan ja kohteiden aloituspäätöksiin liittyen sekä siitä, miten tämän päivän vuokra-asunto sijoittaja toimii ja mihin he haluavat tulevaisuudessa sijoittaa. Pohjola Rakennus on voimakkaassa kasvussa, ja meillä on edellä mainittuja päätöksiä valtava määrä. Sen prosessin kirkastamiseen sekä tilaajan näkemyksen esille tuomiseen uskon Valkilalla olevan erittäin paljon annettavaa.