Destia uusii siltoja Loimaalla ja Raumalla

Destia aloittaa kahden sillan uusimis- ja korjaustyöt Loimaalla sekä yhden sillan uusimistyöt Raumalla. Työt kestävät vuoden 2015 syksyyn saakka ja tilaajana urakoissa on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Loimaalla maantiellä 231 Ilolan sillan pintarakenteiden korjaustyöt aloitetaan 18.5.2015 purkutöillä. Korjaustöiden yhteydessä sillan kannen pintarakenteet, saumaukset ja kaiteet uusitaan sekä korjataan sillan betonipintoja, halkeamat ja eroosiovauriot. Ilolan silta on rakennettu vuonna 1959, joten se on nyt peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 1 385 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hanhijoen sillan uusimistyöt Loimaan maantiellä 213 aloitetaan 25.5.2015 rakentamalla nykyisen sillan viereen kiertotie. Kun yleinen liikenne on siirretty kiertotielle, vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Hanhijoen silta on rakennettu vuonna 1954. Vuonna 1979 tehdystä peruskorjauksesta huolimatta silta on todettu niin huonokuntoiseksi, että se uusitaan kokonaan teräsbetonisella laattasillalla. Uuden sillan hyötyleveys on yhdeksän metriä sekä kokonaispituus 20 metriä. Liikennemäärä sillalla on noin 1 630 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Raumalla maantiellä 2052 Vääränojan sillan uusimistyöt aloitetaan 19.5.2015 rakentamalla nykyisen sillan viereen kiertotie. Kun yleinen liikenne on siirretty kiertotielle, vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Vuonna 1929 rakennettu ja vuonna 1972 peruskorjattu Vääränojan silta uusitaan kokonaan teräsbetonisella ulokelaattasillalla. Uuden sillan hyötyleveys on kahdeksan metriä ja kokonaispituus 15 metriä. Liikennemäärä sillalla on noin 660 ajoneuvoa vuorokaudessa.