Destia toteuttaa Alakorkalon jäteaseman laajennustöiden toisen vaiheen

Alakorkalon jäteasemalla aloitetaan huhti-toukokuussa jäteaseman kaksivaiheisen laajennustyön toinen osa. Laajennuksessa valmistaudutaan polttokelpoisen jätteen käsittelyyn ja kuormaamiseen jätteenpolttolaitokselle kuljettamisesta varten. Toisen vaiheen laajennusurakan kustannusarvio on noin 759 000, 00 (alv. 0 %). Urakan toteuttaa Destia Oy. Laajennustyössä tilaajahankintoina jäteasemalle hankitaan lisäksi toinen ajoneuvovaaka sekä kuormalavoja, joten laajennuksen kokonaishinta-arvio on noin 1 M€.

Laajennusten taustalla uudistunut jätelaki
Alakorkalon jäteaseman kaksivaiheinen laajennus pohjautuu vuoden 2016 alusta voimaantulevaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. Sen jälkeen kaatopaikoille ei saa sijoittaa orgaanista tai biohajoavaa jätettä, kuten tekstiilejä. Kaatopaikan hapettomissa olosuhteissa orgaaniset ja biohajoavat jätteet muodostavat metaania, joka on voimakas ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.

Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella siirrytään jätteenpolttoon vuoden 2015 lopulla. Polttoon siirtymisen myötä jätteiden lajittelun tärkeys korostuu entisestään, jotta erityisesti polttoon soveltumattomat jätteet kuten esimerkiksi lasit, metallit, sähkölaitteet ja muut palamattomat jätteet saadaan ohjattua erilleen polttokelpoisesta jätteestä.

Taustaa ensimmäisestä laajennustyöstä:
Rovaniemen Alakorkalon jäteaseman ensimmäisessä laajennustyössä jäteasema-alueelle valmistui vanhan jätelaiturin läheisyyteen toinen lajittelulaituri Ekokieppi. Ekokiepin rakennusurakka valmistui loka-marraskuun vaihteessa ja sen toteutti A. ja E. Koukkula Oy. Urakan kustannukset olivat noin 650.000 €. Ekokiepin valmistumista juhlittiin noin 200 kävijän voimin avajaisissa 5.12.2014.

Ekokieppi palvelee jäteasemalle vastaanotettavien veloituksettomien jätteiden vastaanottopaikkana. Jäteaseman asiakkaat voivat käydä ”keventämässä kuormaansa” ensin Ekokiepissä ja ajaa vasta sen jälkeen ajoneuvovaa’alle punnituttamaan mahdolliset maksulliset jätteet.

Ekokiepissä vastaanotetaan veloituksetta kotitalouksien keräyslasit, -paperit, -kartongit, pahvit, metallit, käytetyt sähkölaitteet, kodin tavanomaiset vaaralliset jätteet, ajoneuvojen renkaat sekä kierrätyspuuta ja painekyllästettyä puuta. Lisäksi jäteasemalla edelleen vastaanotetaan puutarhajätteitä sekä risu- ja oksajätteitä veloituksetta. Maksulliset jätteet kuten seka- ja rakennusjätteet sekä puujätteet vastaanotetaan vanhalle lajittelulaiturille ja maksetaan entiseen tapaan painoperusteisen vastaanottohinnaston mukaan. Muita maksullisia jätteitä ovat esimerkiksi betoni- ja tiilijätteet sekä yritysten vaaralliset jätteet.