Destia rakentaa liikenneympyrän Pukinkulmaan Vaasassa

Työt hankkeella aloitettiin maanantaina asvaltin kuorimisella. Kuorimisen jälkeen risteykseen rakennetaan tilapäinen kiertoliittymä aidoista, jonka jälkeen aloitetaan maan kaivaminen. Maan alle asennetaan lieteviemäri- sekä kaasuputkia, jolla varaudutaan siihen, että Påttin puhdistamolta voidaan tulevaisuudessa johtaa lietevedet puhdistettavaksi Stormossenille.

Liikenneympyrä rakennetaan Gerbyntien ja Palosaarentien risteykseen. Jotta liikenneympyrä saadaan mahtumaan risteykseen, levennetään Gerbyntielle kääntyvää mutkaa. Ajokaistoja ei suljeta liikenteeltä rakennustöiden ajaksi, mutta autoilijoiden on syytä varautua liikenteen ruuhkautumiseen.

Maanrakennustöiden jälkeen asennetaan liikennejakajat sekä tehdään kivityöt. Lopuksi toteutetaan ajolinjojen ja pyöräteiden asvaltointi. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Vaasan kaupungin tilaaman urakan kokonaishinta on noin 400 000 euroa, josta Destian osuus on noin 200 000 euroa.