Destia ja Finavia solmivat sopimuksen lentokentän asematason laajennustöistä

Destia on allekirjoittanut sopimuksen Finavian kanssa Helsinki-Vantaan asematason laajennustöistä. Asematason laajennus toteutetaan lentoaseman kapasiteetin kehittämiseksi. Työt käynnistyvät syksyllä 2015 ja valmistuvat vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa.

Projekti toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa. Allianssimallin mukaisesti urakka aloitetaan kehitysvaiheella.

Urakka sisältää lentoasemalla tehtäviä lentoaseman laajennukseen liittyviä asematason ja rullausteiden infratöitä noin 45 hehtaarin alueella. Urakkaan kuuluu muun muassa maarakennusta, louhintaa, pohja- ja betonirakentamista, viemäröintiä ja muita johtotöitä sekä alueen sähkö- ja telematiikkatöitä.

– Helsinki-Vantaan lentoasema on yksi Euroopan johtavista lentokentistä Aasiaan suuntautuvan lentoliikenteen matkustajamäärällä mitattuna. Lentoasemaa laajentamalla pystymme tarjoamaan heille entistä laadukkaampaa palvelua ja mahdollistamme entistä suurempien laajarunkokoneiden saapumisen Helsinki-Vantaalle, Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen sanoo.

Urakka on merkittävä osa Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteetin kehittämisprojektia. Destia on valittu yhdeksi merkittäväksi urakan toteuttajaksi.

– Hankkeessa hyödynnämme Destian vahvaa monipuolista infra-alan osaamista. Työympäristönä lentoasema on erittäin vaativa. Alueella on lukuisia toimijoita ja jatkuvia muutostilanteita. Yhteistyössä toteutettavassa projektissa korostuukin joustavuus ja lukuisten lentoasematoimintojen yhteensovittaminen sujuvan lentoliikenteen mahdollistamiseksi. Lentoasema ympäristönä asettaa erityisvaatimuksia turvallisuuteen, ja toteutuksessamme turvallisuus onkin kaiken lähtökohta, kertoo Destian johtaja Minna Heinonen.