Vantaan Åbyyn nousee vuokrausalan suurin toimintakeskus

Cramo rakennuttaa Vantaalle uuden toimintakeskuksen, jonka on määrä olla muuttovalmis keväällä 2021. Kokonaisuuden urakoitsijana toimii Jatke Oy. Henkilöstö on ollut mukana keskuksen suunnittelussa alusta alkaen.

Cramo Finlandin pääkaupunkiseudun varasto-, huolto- ja logistiikkatoiminnot keskitetään ensi kevään aikana Vantaa Åbyyn toimintakeskukseen. Keskittäminen tehostaa toimintaa ja palvelun laatua. Asiakkaille tämä näkyy muun muassa parempana kalustonsaatavuutena, nopeampina toimituksina sekä kuljetusten kustannustehokkuutena. Kalustotoimitusten keskittäminen tukee Cramon verkkovuokraamotoimintaa ja tavoitetta olla vuokrausalan digitalisaation edelläkävijä.

Euroopan suurimpia vuokrausalan keskuksia

Uuteen toimintakeskukseen tulee toimisto-, varasto-, logistiikka- ja huoltotiloja. Vantaan Åbyssä on jatkossa myös Cramo Finlandin pääkonttori. Åbyyn keskitetään Cramon Tuusulan, Vantaan, Malmin ja Espoon kalustotoimitukset sekä verkkovuokrauksen toimitukset. Alueellinen vuokraustoiminta ja vuokrauspisteverkosto pysyvät lähes nykyisessä laajuudessaan. Toimintakeskus on mitoitettu 280 hengelle, joista 120 työskentelee tuotannossa ja 160 toimistossa.

”Toimintakeskus on kokonaisuudessaan massiivinen. 14 hehtaarin alueelle nousee 8 erillistä rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on 24 000 huoneneliömetriä. Kyseessä on paitsi Suomen myös Pohjoismaiden suurin rakennusvuokraamoalan toimintakeskus ja se on suurimpia Europankin mittakaavassa ajateltuna”, toteaa Cramo Finland Oy:n kiinteistöjohtaja Aarno Heikkilä.

Toimintakeskukseen tulee lämmintä tilaa kaikkiaan 13 000 m2, josta 2 800 m2 on toimistotilaa. Lisäksi kalustoa varten on kylmää katettua tilaa noin 6 000 m2.

”Alueen laajuudesta saa käsityksen, kun suhteuttaa sen urheilumaailmaan. Tontille mahtuu 18 jalkapallokenttää ja jääkiekkokaukaloja kolmikertainen määrä”, vertaa Heikkilä.

Lisää palvelun laatua ja tehokkuutta

Cramo Finland Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Myllynen toteaa, että toimintakeskus aloitta uuden aikakauden yrityksen toiminnassa. Mittava kiinteistöinvestointi osoittaa yrityksen uskoa alan tulevaisuuteen ja on osa Cramon kasvuhakuista strategiaa. Cramo on alansa edelläkävijä ja toiminnan kehittäjä. ”Uusi toimintakeskus lisää palvelumme laatua, kun saamme hajallaan olleet kaluston jakelupisteet yhteen paikkaan. Keskittäminen tehostaa asiakaspalvelua ja nopeuttaa toimituksia. Keskittämispiste palvelee kaikkia Suomessa olevia vuokraamojamme.”

Toimintakeskuksen rakennuttamisen suunnittelu alkoi pari vuotta sitten sopivan tontin etsimisellä. Vantaan Åbyn tontti vastasi hyvin tarpeisiin. Nyt oli myös hyvä hetki rakentaa uutta ja saada modernit ja viihtyisät toimitilat henkilöstölle.

Åbyn kalustopuoli on toiminnassa maaliskuussa 2021. Sitä ennen keskukseen on koottu noin 400 työmaatilaa ja lähes 200 maanrakennuskonetta ja nostinta. Pienkalustoa siirretään noin 200 kuorma-autollista.

”Åbyn sijainti on logistisesti hyvä keskitetylle jakelupisteelle, josta kalustoa lähtee niin lähialueen työmaille kuin muualle Suomeen. Sijainti tehostaa myös asiakkaiden toimintaa, koska olemme seuraavat parikymmentä vuotta lähellä rakentamisen ydintä. Keskus on suunniteltu niin, että pihalla on riittävästi tilaa isojenkin autojen helppoon läpiajoon noutojen ja palautusten yhteydessä”, Heikkilä summaa.

Åbyssä avautuu ensi keväänä 130 paikkainen lounasravintola, jonka on avoinna myös ulkopuolisille. Valoisaan ravintolaan on tulossa ruokailutilojen lisäksi vapaamuotoisempia seurustelualueita.

Cramon pääkonttorin henkilökunta muuttaa uuteen paikkaan huhtikuussa, ja kaikki toiminnot ovat käynnissä toukokuussa 2021.

Vastuullista rakentamista

Ison yksikön rakentaminen on perustelua myös ympäristönäkökohdista katsottuna. Esimerkiksi uudisrakennuksen energiatehokkuus on huippuluokkaa. Heikkilä kertoo, että kiinteistöön on suunniteltu valmius aurinkoenergian myöhempää käyttöönottoa varten.

Åbyyn on valittu led-valot kaikkialle, missä se on ollut mahdollista, ja valoja ohjataan liiketunnistimella. Cramossa on jo nyt käytössä vesisähkö, joten luonnollisesti myös Åbyn sähkö on ympäristöystävällistä vesisähköä.

Yksi toimintakeskuksen rakennuttamisen päätavoitteista oli yhdistää monta yksikköä. Monet toimipisteistä eivät enää vastaa toimivuudeltaan nykypäivän vaatimuksia. Muutto tehostaa Cramon sisäisiä toimintoja ja on askel kestävään tulevaisuuteen. Esimerkiksi yrityksen hiilijalanjälki pienenee, kun ajot toimipisteiden välillä vähenevät. Keskittäminen tehostaa kalustotoimituksia ja vähentää näin liikennettä.

”Hiilijalanjäljen pienentäminen on meille iso asia, jota kohden otamme Åbyssä monta pientä askelta. Siellä on työntekijöillemme hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Toimintakeskukseen tulee sähköautoille latauspisteistä ja työmatkapyöräilijät saavat pyörät katoksen alle”, Heikkilä kertoo yksityiskohdista.

Runkotyöt alkamassa

”Olemme ottaneet suunnittelussa huomioon Jatkeen asiantuntijoiden kanssa vastuullisuuden lisäksi tilojen suorituskyvyn, jotta tilat ovat toimivat ja kiinteistönhoito on sujuvaa. Uuteen rakennukseen muuttaminen tuo meille jatkossa kustannussäästöjä vuokra- ja kunnossapitokustannuksissa”, toteaa Aarno Heikkilä.

Työt Åbyn tontilla ovat jo täydessä vauhdissa. Rakentaminen on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti koronavirusepidemiasta huolimatta. Aikataulu on kiireinen, koska kaiken pitää olla valmista vuoden päästä keväällä.

”Maanrakennustyöt ovat hyvin käynnissä koko tontilla. Tontti on tasainen, joten tällä on hyvä aloittaa rakentaminen. Nyt ovat menossa perustustyöt ja runko alkaa nousta toukokuun alussa. Työmaalla on tällä hetkellä nelisenkymmentä työntekijää. Parhaimmillaan heitä tarvitaan noin 150,” kertoo Jatke Oy:n vastaava työnjohtaja Mikko Peltoniemi.

Henkilöstö mukana suunnittelussa

Åby-hankkeen projektivastaava Hanna Turunen kertoo, että Cramon henkilöstö on ollut vahvasti mukana suunnittelussa alkumetreiltä lähtien, koska uudesta toimintakeskuksesta halutaan cramolaisten itsensä näköinen. Henkilöstön päällimmäisinä toiveina olivat toimivuus, valoisuus ja rauhallisuus. Koska monet ovat nykyisin töissä aika iäkkäissäkin kiinteistöissä, nousi hyvä ilmanvaihto myös ykköstoiveiden joukkoon.

”Åbyn toimistot ovat monitoimitiloja, joiden suunnittelussa on otettu huomioon myös se, että työntekijät tarvitsevat rauhallisia hiljaisen työn tiloja. Näiden lisäksi uuteen paikkaan on tulossa ryhmätyöskentelyyn sopivia huoneita. Taukotilat on suunniteltu moderneiksi ja viihtyisiksi” Turunen kertoo. Hän itse odottaa muuton lisäävän työntekijöiden kanssakäymistä ja yhteistyötä. Kun toimistot ovat olleet monessa paikassa, on kollegojen tapaaminen ollut vähäistä.

”Tämä on suuri, mutta positiivinen muutos. On hienoa saada kaikki kollegat saman katon alle”, hän iloitsee.

41 miljoonan euron investointi tuo Suvelan Kirstinharjuun 190 uutta kohtuuhintaista asuntoa

Espoon Asuntojen tähänastisista kiinteistökehityskohteista suurin, Suvelan Kirstinharju, etenee. Espoon Asunnot Oy ja Jatke Uusimaa Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen tiistaina 25.2. Osoitteeseen Kirstintie 2 rakennetaan kolme pistetaloparia, joiden suunnittelusta vastaa palkittu Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.

Espoon keskuksen kaupunkikuvaan on tulevina vuosina luvassa suuria muutoksia. Niistä yksi toteutetaan Suvelan Kirstinharjussa, jossa tavoitteena on tiivistää Suvelan kaupunkirakennetta, uudistaa alueen ilmettä ja lisätä sen vetovoimaisuutta.

Ensimmäisenä liikkeelle lähtee Espoon Asuntojen kohde, kolmesta pistetaloparista muodostuva Kirstintie 2. Asuntoja kohteeseen tulee 190.

– Kirstintie on Espoon Asunnoille merkittävä investointi. Kaikkiaan korttelin purku-urakka, nyt käynnistyvän Kirstintie 2:n ja parhaillaan suunnitteilla olevan Kirstinharju 4:n  rakentaminen nostavat investoinnin kokonaisarvon lähes 50 miljoonaan euroon, kertoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Hankkeen merkittävyydestä Räihän kanssa samoilla linjoilla on rakentamisesta vastaavan Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Timo Ruuskanen:

– Tämä on meille merkittävä kohde ja vahvistaa edelleen Jatke Uusimaa Oy:n roolia yhtenä alueen suurimpana ARA-rakentajana. Pääkaupunkiseudulla on alueita, joissa on mahdollista vanhojen kerrostalojen purkaminen. Vanhaa on kyettävä uudistamaan, jotta voimme kehittää tiiviiseen kaupunkirakentamiseen uusia palvelu- ja asumismuotoja. Ajallisesti pitkä projekti parantaa entisestään myös yhtiön työ- ja tilauskantaa.

Huhtikuussa 2019 alkaneessa hankkeessa 1970-luvulla rakennetut Espoon Asuntojen vuokratalot puretaan vaiheittain.  Tilalle rakennetaan 14 pistetaloa, joiden korkeudet vaihtelevat 5–12 kerroksen välillä. Samalla asumismuotojen kirjo monipuolistuu.

Kaikkiaan Espoon Asunnoille on tulossa kortteliin 215 asuntoa, ja kokonaisuudessaan asuntojen määrä kaksinkertaistuu.

– Painotus on yksiöissä sekä pienissä kaksioissa ja kolmioissa. Näille asunnoille on eniten kysyntää, sillä yksin ja kaksin asuvien määrä on kasvanut merkittävästi, sanoo Räihä.

Kirstintie 2:een valmistuvassa kerrostalokohteessa asuntojen koot vaihtelevat 31-neliöisestä yksiöstä 84-neliöiseen perheasuntoon. Asuntojen keskipinta-ala on 56 neliötä. Lisäksi kohteeseen tulee 73,5-neliöinen liiketila sekä koko korttelia palvelevat yhteispiha ja -kerhotila. Kohteessa on myös talopesula ja -sauna.

Rakentamisen on määrä alkaa keväällä 2020 ja kohde valmistuu syksyllä 2022. Kirstintie 2 toteutetaan ARAn 40 vuoden pitkällä korkotuella ja aikanaan tehtävissä asukasvalinnoissa noudatetaan ARAn asukasvalintakriteerejä.

Väestöennusteiden mukaan suurin kasvukeskus on tulevaisuudessakin pääkaupunkiseutu. Kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä on tästä syystä jatkuvasti suurta, ja tähän tarpeeseen Espoon Asunnot pyrkii vastaamaan aloittamalla vuosittain keskimäärin 400 uuden asunnon rakennuttamisen.

Jatke rakentaa Veholle Mercedes-Benz -autotalon Vantaalle

RTEmagicC_Veho-MB-Airport_autotalo.jpg

Kuva: Arkkitehdit Tommila Oy

Jatke Oy aloittaa Veho MB Airport -autotalon rakennustyöt Vantaan Koivuhaassa. Laajuudeltaan uusi rakennus on n. 12.000 brm2.

Jatke Oy vahvisti kesällä toimintaansa uudella toimitilaorganisaatiolla, joka toteuttaa Vantaan Koivuhakaan rakennettavan autotalorakennuksen projektinjohtourakkana. 
– Olen erittäin iloinen tästä uudesta aloituksesta ja saamastamme luottamuksesta. Tämä on tiimillemme oiva tilaisuus näyttää osaamisemme, toteaa Jatkeen Uudenmaan ja Hämeen alueen toimitilarakentamisen johtaja Pauli Karjalainen.

VEHO MB Airport, Mercedes-Benzin lippulaivamyymälä, tulee näkyvälle paikalle Tuusulantien varteen.
– Lentokentän alueesta on muodostunut työpaikka-, palvelu- ja liikennevirtojen keskittymä, kuten aikanaan tonttia hankittaessa oletettiinkin. Tällä hetkellä Suomi elää valitettavasti edelleenkin taantumassa, joten nyt katsottiin olevan oikea hetki rakennuttaa. Hintataso on kohtuullinen eikä huono asia ole sekään, että työmaa työllistää koko joukon rakennusalan ammattilaisia toteaa Veho Group Oy Ab:n talousjohtaja Anssi Räsänen.

Veho perustettiin v. 1939 Mercedes-Benzin maahantuontia varten, joten yhtiö viettää tänä vuonna 75-vuotis juhlavuotta. Mercedeksen viime vuosien kasvu ja päämiehen edelleen laajeneva mallisto puoltavat rakentamista. VEHO MB Airport suunnitellun pohjana on käytetty Daimlerin omaa konseptitaloa Nürnbergissä.
– Haluamme tälläkin tavalla vahvistaa tarjoamaamme asiakaskokemusta – asiakkaamme ansaitsevat aidon Mercedes-Benz -autotalon, linjaa Räsänen.