Betoniteollisuudelta 350 keinoa työturvallisuuden parantamiseksi

Suomalainen betoniteollisuus ja sen kattojärjestö Betoniteollisuus ry ovat jo vuosikymmenen ajan tehneet työtä työturvallisuustason parantamiseksi. Tehtaissa on toteutettu lukemattomia isompia ja pienempiä parannuksia, jotka liittyvät joko suoraan fyysiseen työympäristöön, käytettäviin työtapoihin tai työn organisointiin ja johtamiseen.

”Alalla on silti vielä paljon työtä tehtävänä päästäksemme kokonaan eroon tapaturmista. Hyviä käytäntöjä on jaettava mahdollisimman tehokkaasti. Siksi keräsimme tehtaissa syntyneet parhaat turvallisuuskäytännöt yhdeksi paketiksi ja julkaisemme ne vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi”, toteaa Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.

”Tämä on osa lupaustamme jakaa kaikki turvallisuusosaamisemme myös kilpailevia rakennusmateriaaleja edustavien yritysten käyttöön ja liittyy siten viime vuonna julkaisemaamme rakennusmateriaalien väliseen työturvallisuushaasteeseen”, Mattila kertoo.

Osana työturvallisuustyötä Betoniteollisuus ry on järjestänyt jäsenyritystensä tuotantolaitosten välisen työturvallisuuskilpailun vuosittain vuodesta 2009 saakka. Kilpailuun osallistuneissa tehtaissa on vuosien varrella otettu runsaasti käyttöön erilaisia työympäristön turvallisuutta parantavia toimia.

”Parhaat yritykset ovat päässeet turvallisuudessa tasolle, jossa on todennäköisintä, että työntekijälle ei tapahdu koko hänen työuransa aikana yhtään tapaturmaa”, kertoo kilpailun käytännön järjestelyistä vastanneen Tapaturva Oy:n toimitusjohtaja Juha Merjama.

”Suuri osa hyvistä turvallisuuskäytännöistä on yksinkertaisia, mutta toimivia keinoja poistaa erilaisia vaaranpaikkoja. Näihin kuuluu muun muassa ihmisten kulkureittien ohjaaminen niin, että vaikkapa ovesta ei pääse säntäämään suoraan ulkona kulkevan ajoneuvoliikenteen keskelle”, Merjama havainnollistaa.

Valmis keinovalikoima vahvistaa yritysten valmiuksia työturvallisuuden parantamiseen. Turvallisuuskäytännöt ovat osin vain betoniteollisuuden tuotantoympäristöihin sovellettavia, mutta suurelta osin esitetyt ratkaisut ovat myös muun rakennustuoteteollisuuden yritysten hyödynnettävissä.

Betoniteollisuuden 350 keinoa työturvallisuuden parantamiseksi:
http://www.betoni.com/turvallisuus/ladattavaa-materiaalia