Are sai historiansa suurimman urakan YIT:ltä Pasilan Triplasta

mulmcskcmnorbtcwimhe

YIT Oyj on valinnut Suomen suurimman talotekniikkatalon Are Oy:n toteuttamaan Stogen, Feskarin ja Keskikorttelin muodostaman toimistokokonaisuuden Pasilassa. Kohteen talotekniikka toteutetaan Are Sensus -talotekniikkajärjestelmällä. Sopimuksen arvo on noin 18,5 M€, ja se on Aren historian suurin kerralla tilattu urakka.

Kolmen toimistorakennuksen muodostama Workery on Pasilan Triplaan kohoava uuden työn keskittymä. Noin 50 000m2 Workery valmistuu keväällä 2020, ja siitä tulee yli 3 500 tulevaisuuden tekijän työpaikka. Uusien tilojen valttina toimivat helppo saavutettavuus, Mall of Triplan palvelut ja uuden työn ehdoilla kehitetyt tilat.

-Työtiloilta vaaditaan tulevaisuudessa muunneltavuutta ja toiminnallisuutta, jotta ne taipuvat luovan ja tuottavan työn tarpeisiin. Myös talotekniikka täytyy toteuttaa kustannustehokkaasti ja järkevästi niin, että tiloja pystytään muokkaamaan joustavasti ilman isoja ja kalliita muutoksia. Are on pystynyt tarjoamaan tähän luotettavia ratkaisuja, kertoo YIT:n tuotantojohtaja Pekka Luukkonen.

Workeryssa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen ja helposti säädettävään lämpötilaan. Kiinteistön olosuhteita voidaan seurata ja hallita Aren Sensus-talotekniikkajärjestelmän avulla.

-Kiinteistön käyttäjien näkökulmasta optimaaliset työskentelyolosuhteet ovat ensiarvoisen tärkeät ja ne lisäävät tunnetusti myös työn tehokkuutta. Myös ympäristönäkökohdat ovat yhä tärkeämpi asia ja Workeryyn valittu ratkaisu hyödyntää rakennuksen käytössä syntyvää lämpökuormaa sekä ulkoilman viileyttä. Tästä syystä kiinteistön hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, kertoo Aren toimitilarakentamisen johtaja Kai Nurho.

Keski-Pasilasta kasvaa Triplan myötä Helsingin toinen keskusta. Tripla on jättimäinen rakennushanke, johon kuuluu kolme korttelia. Are on tiivistii mukana Triplan eri vaiheissa. Toimistotalojen talotekniikan lisäksi Are toteuttaa Triplassa pysäköintilaitoksen ja uuden Pasilan joukkoliikenneaseman sähköurakan. Are vastaa myös Mall of Triplan LVI-urakasta, liiketilojen sähköurakasta sekä tapahtuma-alueen LVIS-urakasta. Tällä hetkellä käynnissä olevien urakoiden yhteisarvo on noin 43 M€

-Olemme tehneet pääkaupunkiseudulla tiivistä yhteistyötä YIT:n kanssa. On hieno luottamuksen osoitus, että pääsemme toteuttamaan useita merkittäviä projekteja tähän ainutlaatuiseen jättihankkeeseen, Nurho toteaa.