Are mukana merkittävissä allianssihankkeissa Oulun seudulla

Oulun Hiukkavaaran monitoimitalo ja Kempeleen terveyskeskus ovat merkittäviä allianssihankkeita, joissa Aren on mukana talotekniikan toteuttajana. Aren vastuualueelle kuuluvat lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, automaatio- ja sprinkleriurakat. Hankkeiden yhteisarvo on Arelle n. 8 miljoonaa euroa.

Kempeleellä hankkeeseen kuuluvat sekä uuden terveyskeskuksen rakentaminen että nykyisen terveyskeskuksen peruskorjaus. Rakennuksiin sijoittuu sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä peruspalvelujen johdon ja hallinnon, vapaa-ajan sekä varhaiskasvatuksen tilat. Uudisrakennuksen laajuus on noin 3 500 m2 ja muutos- ja korjaustöiden laajuus noin 4 500 m2.

Hiukkavaaran monitoimitaloon rakennetaan tilat päiväkodille, 700 oppilaan peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja liikunnalle. Monitoimitalon laajuus on noin 11 400 m2. Allianssihankkeiden odotetaan valmistuvan vuonna 2017.

”Tällä kertaa kilpailutuksessa ratkaisi kokonaistaloudellisuus. Vakuutuimme myös Aren yhteistyökyvystä”, kertoo johtaja Jouko Leskinen Liikelaitos Oulun Tilakeskukselta.

Kempeleen kunnan teknisen johtajan Risto Sarkkisen mukaan terveyskeskushankkeessa tärkeää on, että hanke etenee aikataulussa ja suunnitellussa budjetissa.

”Siksi edellytimme kumppaniltamme kokemusta, sitoutuneisuutta, luotettavuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjähenkeä.”

Allianssimallilla tarkoitetaan toteutusmuotoa, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat solmivat yhteisen sopimuksen ja tekevät hanketta kokevat päätökset yhteistyössä. Allianssimallin ominaisuuksia ovat läpinäkyvyys, luottamus, riskien jako ja yhteisvastuullisuus. Are on mukana allianssihankkeissa myös mm. Tampereen Rantatunnelissa.

”Allianssityöskentelyllä voidaan tehostaa työskentelyä ja saada aikaan konkreettisia säästöjä. Aikataulussa pysyminen varmistuu yhteisellä päätöksenteolla ja yhteisillä tavoitteilla, toteaa liiketoimintajohtaja Petri Alapelto Are Oy:stä.