70 nuorta tutustui rakennusalaan Harjuniityn koulun työmaalla

Tiistaina 18.11. yli 70 peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiselle esiteltiin rakennusalaa Tampereella ja Nokialla. Ensin nuorille kerrottiin talonrakentamisen ja maarakennusalan koulutustarjonnasta ja oppimisympäristöistä Tampereen seudun ammattiopistossa, ja tämän jälkeen nuoret pääsivät näkemään rakennusalan arkea Skanskan Harjuniityn koulun työmaalla Nokialla. Tilaisuuden järjesti Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry.

Rakennus- ja kiinteistöpalveluala työllistää tällä hetkellä noin 500 000 henkilöä, joista noin puolen arvioidaan jäävän eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. ”On tärkeää olla mukana lisäämässä nuorten tietoisuutta siitä, mitä rakennusalalla työskenteleminen oikeasti tarkoittaa ja miten monenlaisia tehtäviä alalla on tarjolla”, yksikönjohtaja Jyrki Lautarinne Skanskalta toteaa. ”Tämänkaltaiset tilaisuudet auttavat osaltaan varmistamaan, että alalle saadaan tulevaisuudessakin koulutettuja ammattilaisia”, Lautarinne jatkaa.

Vetovoima ry on järjestänyt rakennus- ja kiinteistöpalvelualaa tutuksi tekeviä Avoimet työmaat -päiviä kautta Suomen vuodesta 2005 lähtien. Tavoitteena on, että nuoret opinto-ohjaajineen saavat omakohtaista kokemusta rakennus- ja kiinteistöpalvelualasta.

Vetovoima ry on luonut tapahtumaan uuden esityskonseptin, jossa on otettu käyttöön vuorovaikutuksen ja teatterin keinot. Uudistuksessa korvataan yksisuuntaista tiedottamista toiminnallisuudella ja osallistumisella. ”Esimerkiksi päivän alussa järjestettävä tiedotustilaisuus on muutettu työmaakokoukseksi, jonka osanottajiksi oppilaat yllättäen pääsevät”, Vetovoima ry:n asiamies Janne Suntio kertoo.

Skanska on pitkään tarjonnut mahdollisuuksia nuorille luoda kytköksiä työelämään jo opiskeluaikana. Skanskalla on ollut jo yli 10 vuoden ajan Oppiva-harjoitteluohjelma, jonka kautta Skanskaan on tullut korkeakouluista kehityshaluisia nuoria.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n tavoitteena on edistää rakennus- ja kiinteistöpalvelualan tunnettuutta ja vetovoimaa ammatinvalintaikäisten nuorten keskuudessa, jakaa tietoa alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista, kannustaa nuoria hakeutumaan alan toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen, sekä myötävaikuttaa riittävän työvoiman saamiseen KIRA-alalle. Vetovoima ry:n jäseninä ovat kaikki alan keskeiset järjestöt.

www.themesta.net