Yritystroikka teki leikkaussalista talopakettiratkaisun

inoroom_press_vaaka

Suomalaisyritykset Halton, Hermetel ja Merivaara ovat esitelleet kansainvälisille markkinoille tähtäävän leikkaussali-innovaationsa, Inoroomin. Siinä yhdistyvät toiminnallisuus ja tehokkuus hygieenisellä ja älykkäällä tavalla, mikä tarjoaa sairaaloille edullisen ja helpon tavan hankkia leikkaussali.

Sisäilmajärjestelmiin erikoistunut Halton, leikkaussalikalusteita ja -ohjausjärjestelmiä toimittava Merivaara ja puhdastilojen toteuttamiseen erikoistunut Hermetel ovat esitelleet yhdessä suunnittelemansa integroidun leikkaussalin, Inoroomin.

Inoroom on kokonaisuus, joka koostuu puhdastilasta, ilmanvaihtojärjestelmästä ja älykkäästä ohjausjärjestelmästä. Näiden yhteensopivuus on testattu ja todennettu etukäteen. Puhdastilarakenne ja älykkäällä ohjausjärjestelmällä säädettävä ilmanvaihto pitävät huolen, että tila pysyy aina hygieenisenä. Inoroomia voikin kutsua leikkaussalien talopaketiksi.

­– Käytännössä Inoroom rakennetaan ”taloksi talon sisään”, eli puhdastila tehdään olemassa olevaan raakatilaan. Rakentamalla leikkaussali näin varmistetaan, että tila on tiivis ja ilmanvaihto toimii ennalta suunnitellusti, Inoroomin liiketoimintajohtaja Mikael Sokolnicki sanoo.

Avaimet käteen -ratkaisu selkeyttää leikkaussalin hankintaa ja minimoi riskit

Perinteisesti leikkaussaliurakat on jaettu useampaan aliurakkaan. Tilaajalle, kuten sairaalalle tai sairaanhoitopiirille integroitu leikkaussaliratkaisu selkeyttää hankintaa.

– Inoroom on kiinteähintainen avaimet käteen -kokonaisuus. Näin tilaaja pystyy minimoimaan suunnitteluun, rakentamisen venymiseen sekä kustannusten nousuun liittyviä riskejä, Sokolnicki kertoo.

Integroidun leikkaussalin suunnittelussa on kiinnitetty lisäksi erityishuomiota elinkaarikustannuksiin. Perinteiseen toteutustapaan verrattuna Inoroomissa säästöjä tuovat lyhyempi suunnittelu- ja asennusaika, nopeampi käyttöönotto ja pienempi energiankulutus.

Käyttöaste maksimoidaan älykkään ohjausjärjestelmän avulla. Järjestelmä huolehtii automaattisesti leikkausolosuhteiden säädöistä, ilman puhdistamisesta ja ilmanvaihdon sovittamisesta operaatio- ja kirurgikohtaisten esiasetusten perusteella.

Myös tilan joustavaan käyttöön ja ajan myötä muuttuviin tarpeisiin on kiinnitetty huomiota. Tiiviin ulkokuoren takia hygieniatasoa voidaan myöhemmin päivittää tekemällä haluttuja muutoksia ilmanvaihtokomponentteihin. Uusia ominaisuuksia on mahdollista ottaa käyttöön asteittain ohjelmistopäivitysten avulla.

Inoroom lanseerattiin Sairaalatekniikan päivillä Turussa 3.6.2015.