Yritysten yhteinen kehityshanke tuotti puurakenteisiin asuinkerrostaloihin innovaation, joka vähentää rakennuskustannuksia

c2477fb1-270a-4b89-968c-5ab3ab04fba9-main_image

Kehityshanke tuotti puuvälipohjan, joka toimii ilman kelluvaa lattiaa. Ratkaisu vähentää rakennuskustannuksia kahdella tavalla: Rakenteessa on vähemmän rakennekerroksia, joka alentaa rakennuskustannuksia. Lisäksi rakentaminen tehostuu, kun työtä saadaan siirrettyä työmaalta elementtitehtaalle.

A-Insinöörit ja Metsä Wood lähtivät keväällä 2014 kehittämään välipohjarakennetta, jossa ei ole kelluvaa lattiaa. Suomessa ei ollut aiemmin esitetty, että puuvälipohja voidaan toteuttaa ilman kelluvaa lattiaa. Kehityshankkeen tuloksena saatiin kehitetyksi välipohja, joka täyttää ääneneristysvaatimukset ja jonka lattianpäällysteinä voidaan käyttää samoja tuotteita kuin betonirakenteisissa asuinkerrostaloissa.

Puurakenteisten asuinkerrostalojen kilpailukyvyn kannalta välipohja on keskeinen rakennusosa, sillä siihen kohdistuu runsaasti vaatimuksia. Niitä asettavat ainakin kantavuus, taipuma, värähtely, palokesto ja tiiviys sekä ilma- ja askelääneneristävyys.

Tutkimukset eivät ole aiemmin pystyneet osoittamaan, että puinen välipohjarakenne ilman kelluvaa lattiaa on mahdollinen

Suomessa puukerrostalojen välipohjat on pitkään tehty siten, että kantavaan puurakenteeseen liittyy tavalla tai toisella toteutettu kelluva lattia sekä joustavasti ripustettu alakatto. Jopa aivan tuoreessakin kansainvälisessä tutkimusraportissa todetaan, että puinen välipohjarakenne ilman kelluvaa lattiaa ei voi tuottaa hyväksyttävää askelääneneristävyyttä.

Lähtökohtana välipohjan kehittämiselle oli Metsä Woodin avokotelolaatta Kerto-Ripa ®. Aluksi välipohjan askelääneneristävyyksiä arvioitiin tutkimuskirjallisuudesta saatujen tietojen perusteella sekä laskennallisesti A-Insinöörien kehittämällä puuvälipohjien askelääneneristävyyden laskentamenetelmällä. Tämä menetelmä on parametrinen ja ottaa huomioon muun muassa lattianpäällysteen ja raakavälipohjan ominaisuudet sekä alakaton rakenteen, kiinnitystavan ja kantavan rakenteen vasojen välissä olevan villatäytön. Laskennallisesti välipohja osoittautui toimivaksi, joten siitä päätettiin toteuttaa VTT:n askeläänilaboratoriossa askelääneneristävyyksien mittaussarja.

Artikkeli: Rakentamisen työvaiheet ja rakennekerrokset työmaalla vähenevät uudella, akustisesti toimivalla puuvälipohjalla http://www.ains.fi/node/955