Yritysten on ilmoitettava ensimmäiset rakentamiseen liittyvät tiedot Verohallintoon 5.9.

Tools

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Heinäkuun tiedot rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava Verohallintoon viimeistään 5.9.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Tervetuloa rakentamisen uusia velvoitteita käsitteleviin asiakastilaisuuksiin

Verohallinto järjestää rakentamisen uusista velvoitteista syksyllä viisi asiakastilaisuutta eri puolilla Suomea. Tilojen rajallisuuden vuoksi Verohallinto toivoo, että yhdestä yrityksestä tilaisuuteen osallistuisi enintään viisi henkilöä.

Kaikki Verohallinnon järjestämät tilaisuudet ovat oheisessa listassa aikajärjestyksessä. Syksyn ensimmäinen tilaisuus rakentamisen uusista velvoitteista järjestetään 22.9.2014. Tilaisuuksissa ei jaeta materiaalia.

Tilaisuuksien paikkakunnat, ajankohdat ja ilmoittautuminen

Lisäksi Verohallinto järjestää tiistaina 30.9.2014 sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen verkkoseminaarin, jossa käsitellään rakentamisen uusia velvoitteita. Näihin kumpaankin mahtuu verkon välityksellä 2000 osallistujaa.

Lisätietoja: vero.fi/rakentamisilmoitukset