Vuonna 2013 talonrakennusalan yritysten tuotot korjausrakentamisesta olivat 6 miljardia euroa

Tilastokeskuksen mukaan vähintään 5 hengen talonrakennusalan yrityksissä uudis- ja korjausrakentamisen urakoiden arvo oli 14,3 miljardia euroa vuonna 2013. Talonrakennustöistä 6,1 miljardia euroa kohdistui korjausrakentamiseen. Talonrakennusalalla korjausrakentamisen pää- tai aliurakoista kertyneistä tuotoista hieman yli puolet kertyi erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksissä.

Talonrakennusalan yritysten uudis- ja korjausrakentaminen 2013:

kora_2013_01_2014-10-03_tie_001_fi_001

Vuonna 2013 varsinaisen talonrakentamisen pääurakointiin keskittyvien suurten yritysten liiketoiminnan tuotoista pääosa koostui asuin- ja muiden rakennusten uudisrakentamisesta. Vastaavasti pienemmillä talonrakennusyrityksillä ja erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksillä korjausrakentamisen osuus kaikista urakoista on suurempi.

Talonrakennusalan ammattirakentajien tehdyt työtunnit pysyivät korjausrakentamisessa edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2013 aikana tehtiin korjausrakentamisessa 47 prosenttia kaikista talonrakennusalan tehdyistä työtunneista.

Korjausrakentamisen urakoista 53 prosenttia kohdistui muiden kuin asuinrakennusten korjauksiin. Isot rakennusyritykset keskittivät korjausurakkansa muiden kuin asuinrakennusten, kuten toimisto-, liike-, julkisten- ja teollisuusrakennusten korjauksiin. Muita rakennuksia korjattiin yhteensä 3,3 miljardilla ja asuinrakennuksia 2,9 miljardilla eurolla.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilasto perustuu otokseen vähintään 5 hengen rakennusyrityksistä. Tiedustelussa on mukana noin 1 000 yritystä. Tiedustelu on uudistettu vuoden 2012 tietoja julkistettaessa. Vuodet 2012 ja 2013 ovat keskenään vertailukelpoisia.

Lähde: Rakennusyritysten korjaukset. Tilastokeskus