Viikkiin rakennetaan uusi nuorisotalo

Helsingin kaupunki rakennuttaa Viikkiin monipuoliseen käyttöön soveltuvan nuorisotalon, joka vastaa alueen kasvavan nuorisomäärän tarpeisiin. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2015.

Viikin kirkon viereen nouseva, yksikerroksinen nuorisotalo tulee olemaan kooltaan 600 neliötä. Tavoitteena on luoda nuorisotoiminnalle muuntautumiskykyinen tila sekä mahdollistaa talon monipuolinen käyttö myös tulevaisuudessa. Uuden nuorisotalon rakentaminen on tarpeen, sillä nykyiset tilat ovat riittämättömät lähialueiden nuorten lukumäärään nähden.

”Viikin alueella asuu nyt noin 1700 10–17-vuotiasta, ja määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 800 nuorella. Alueella on selvä tarve nykyistä suuremmille tiloille. Uusissa tiloissa on mahdollista lisätä musiikki- ja liikuntatoimintaa, jota alueen nuoret ja vanhemmat ovat toivoneet”, Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio kertoo.

Viikin lähipalvelukeskuksessa toimii tällä hetkellä väliaikainen nuorisotalo. Suurimmaksi ongelmaksi väliaikaisessa nuorisotalossa on koettu oman salitilan puute, mikä on vaikeuttanut esimerkiksi liikunnan ja musiikin harrastamista.

Uudisrakennuksen yleisötilat tulevat koostumaan avoimesta aula- ja kahvilatilasta, josta käydään monitoimisaliin. Salissa voi muun muassa harrastaa liikuntaa sekä järjestää tapahtumia, kuten bändi-iltoja, teatteria ja diskoja. Ryhmätoimintaa varten rakennetaan helposti muuntautuvia pienryhmätiloja.

Hankkeen budjettia nostettiin

Uuden nuorisotalon hankesuunnitelma hyväksyttiin jo loppuvuodesta 2013, mutta saadut tarjoukset ylittivät hankkeelle asetetun enimmäishinnan. Neu­vot­te­lu­jen jäl­keen tar­jous­hin­taa saa­tiin las­ke­maan noin 180 000 eu­rol­la, mut­ta li­sä­ra­hoi­tuk­sel­le jäi edelleen tar­vet­ta. Kiinteistölautakunta päätti korottaa rakennushankkeen budjettia 2,5 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonaan euroon kokouksessaan 18. joulukuuta. Myös nuorisolautakunta hyväksyi uuden hankehinnan sekä tulevat vuokrakustannukset.

Hankkeen tilaaja on kiinteistövirasto, ja rakennuttajakonsulttina toimii Rapcon Oy. Kiinteistöviraston Tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä rakennuksen ylläpidosta. Kiinteistövirasto vuokraa tilat nuorisoasiankeskukselle.