Verohallinto helpottaa rakentamisilmoitusten antamista

Rakennusalan verovalvontaa tehostava menettely astui voimaan heinäkuussa 2014. Alkuvaiheen kokemuksien pohjalta Verohallinto on päättänyt yksinkertaistaa tietojen ilmoittamista.

Vuodenvaihteen jälkeen yritysten ilmoittamismenettely muuttuu. Tammikuusta lähtien urakkailmoituksia täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän.

Osalle yrityksistä tietojen ilmoittaminen on ollut arvioitua hankalampaa. Myös Verohallinnolla on mennyt paljon aikaa ilmoitusvirheiden korjaamiseen.

– Osalle rakentajista tietojen ilmoittaminen tulee eteen vain kertaluonteisen rakennusprojektin yhteydessä, esimerkiksi oman yrityksen toimitiloja korjattaessa. Osa taas tilaa rakennustyötä säännöllisesti ja tekee ilmoitukset kuukausittain. On ymmärrettävää, että harvemmin tietoja antaville tietojen kerääminen on haastavaa, kertoo ylitarkastaja Kristiina Virmajoki.

Muutokset helpottavat ilmoittamista ja tehostavat valvontaa

Muutokset tehdään, jotta menettelystä saadaan sujuvampi sekä asiakkaille että Verohallinnolle. Verohallinto voi jatkossa keskittyä asiakasohjauksen sijasta valvontaan.

– Olemme keskustelleet muutoksista sidosryhmien ja alan toimijoiden kanssa ja päätyneet ratkaisuihin, jotka yksinkertaistavat menettelyä. Silloin valvontaa voidaan suunnata oikeisiin kohteisiin, Virmajoki sanoo.

Tammikuusta lähtien yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti. Jos tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen. Muutos on merkittävä helpotus esimerkiksi yhteisöille, jotka tilaavat yhdellä sopimuksella rakentamispalvelua useaan kohteeseen.

Urakkailmoitus annetaan jatkossa ainoastaan urakan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella.

Samalla useat rakentamisilmoituksilla annettavat tiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi. Esimerkiksi tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön ja työmaakohtaisen yhteyshenkilön osoitetietoja ei ole jatkossa pakko ilmoittaa.

– Harmaan talouden torjunta parantaa kilpailuolosuhteita rakennusalan yritysten kesken, ja rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus on tärkeä keino harmaan talouden torjunnassa. Menettely on vaatinut alan yrityksiltä suurta panostusta ja on erittäin tärkeää, että se saadaan sujuvaksi ja vakiintuneeksi työkaluksi, painottaa Virmajoki.

Lisätietoja menettelyn muutoksista: www.vero.fi/rakentamisilmoitukset