Valtio tukee kulttuuritilojen peruskorjaamista ja rakentamista 5,4 miljoonalla eurolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tukea kulttuuritilojen perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin tälle vuodelle yhteensä 5 430 000 euroa.

Avustusta myönnettiin 17 hankkeelle veikkausvoittovaroista taiteen tukemiseen osoitetuista määrärahoista.

Suurimpia avustuksen saajia ja kohteita ovat Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus (1 450 000), Lapinlahden taidemuseon peruskorjaus ja laajennus (900 000), Tampere-talon muutostyö (600 000 ) ja Porin teatteritalon peruskorjaus (500 000).

Valtionavustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden tilojen sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin.

Määrärahaa haki yhteensä 27 hanketta noin 34,2 miljoonan euron arvosta.