Vallilan alueen kehittämiseksi haetaan ideoita kilpailulla

Miten Vallilan yritysalueen, Teollisuuskadun ja koko Vallilan viihtyisyyttä ja toimivuutta voisi parantaa? Millaisia tuotteita tai palveluita yritysalueella ja koko Vallilassa voisi olla?

Helsingin kaupunki ja Vallilassa toimivat yritykset GE Healthcare, Meira, Nordea, OP, SOK ja Sonera käynnistävät yhdessä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa 30. lokakuuta Validate in Vallila -ideakilpailun. Kilpailu on avoinna 20. marraskuuta asti ja voittajat julkistetaan palkintotilaisuudessa 16. joulukuuta.

Tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia alueen kehittämiseen siellä liikkuvien noin 15 000 työntekijän ja 8 000 asukkaan sekä vierailijoiden kannalta. Alueen työntekijöistä yli 10 000 on kilpailun järjestäjiin kuuluvien yritysten palveluksessa.

Paras ehdotus palkitaan 1 500 eurolla ja kaksi muuta kärkeen sijoittunutta 1 000 eurolla. Voittajat saavat lisäksi luotua kontaktin alueen yritysten ja Helsingin kaupungin kanssa, mikä voi johtaa mahdollisuuteen päästä kehittämään ideaa eteenpäin.

Vallilla yksi Helsingin suurimmista työpaikkakeskittymistä

Yritystoiminnan luonne on Vallilassa ja erityisesti Teollisuuskadun ympäristössä siirtynyt vuosien saatossa teollisuudesta kohti korkean jalostusasteen tai -lisäarvon palveluliiketoimintoja. Mukana olevilla Vallilan alueen yrityksillä on pelkästään Vallilassa yhteensä noin 10 300 työtekijää, jotka ovat myös potentiaalisia alueen palvelujen käyttäjiä.

”Vallila on Helsingille tärkeä työpaikkakeskittymä ja on hienoa, että yritykset ovat aktiivisia alueen kehittämisessä”, kehityspäällikkö Minna Maarttola Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta sanoo.

”Noin 3 000 nordealaista liikkuu päivittäin Vallilassa ja se sai Nordean lähtemään mukaan hankkeeseen. Uskomme, että avoin ja erityisesti nuorille suunnattu ideakilpailu tuo uutta draivia ja ennen näkemättömiä ideoita alueen kehittämiseen”, Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Liisa Jauri toteaa.

Nuori Yrittäjyys ry:llä on kokemusta nuorten ideoiden sparraamisesta ja yrittäjyysinnostuksen kasvattamisesta.

“Validate in Vallila on toimintamalli, joka tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden tuoda omia ideoitaan esiin. Se antaa kokemuksen siitä, että omalla toiminnalla, osaamisella ja yritteliäisyydellä on merkitystä. On hienoa, että tällainen hanke toteutuu nyt yhdessä kaupungin ja yritysten kanssa,” Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen sanoo.

Kisasivuilla helppo antaa ideansa

Osoitteessa nuoriyrittajyys.fi/validateinvallila voi tutustua Vallilaa koskevaan taustamateriaaliin ja kilpailuehtoihin. Oman idean voi jättää yksittäisenä henkilönä tai ryhmänä.

Esikarsinnan jälkeen parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan Vallilassa järjestettävään valmennusiltapäivään 2. joulukuuta. Parhaiden ehdotusten tekijät pääsevät esittelemään ideaansa finaalissa 16. joulukuuta, jolloin voittajat myös palkitaan.