Uusi panostajalaki voimaan 1.syyskuuta

eTMLxeoTn

Uusi panostajalaki sisältää räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat säännökset. Säännöksiä tarkennetaan erityisesti henkilön sopivuuskriteerien osalta.

Panostajan työ edellyttää pätevyyskirjaa, jonka saamiseksi henkilön on täytettävä tietyt edellytykset, muun muassa terveydellinen ja muu sopivuus työhön. Erityisesti henkilön muuhun sopivuuteen liittyviä määräyksiä on tarkennettu uudessa laissa aiemmasta: panostajaksi sopivan henkilön on oltava olla hyvämaineinen, minkä todentamisesta säädetään nykyistä tarkemmin.

Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sen voimassaolo päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta. Pätevyyskirjan saamiseksi henkilön on suoritettava panostajan kurssi ja siihen liittyvä kuulustelu sekä hankittava tietty työkokemus. Kurssin ja työkokemuksen pituus riippuvat siitä, mitä pätevyyskirjaa (tehosteräjäyttäjä, nuorempi panostaja, vanhempi panostaja, ylipanostaja tai räjäytystyön vastuuhenkilö) henkilö on hakemassa.

Pätevyyskirjan myöntää työsuojeluviranomainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Viranomainen voi peruuttaa pätevyyskirjan, jos panostaja ei enää täytä pätevyyskirjan myöntämisen edellytyksiä. Pätevyyskirja voidaan peruuttaa myös esimerkiksi silloin, jos henkilö rikkoo olennaisesti työturvallisuuslakia pätevyyskirjaa edellyttävässä toiminnassa.

Lisää asiasta:
Panostajan pätevyyskirja