UUDELLEENJÄRJESTELYJÄ TIKKURILAN AMMATTILAISPALVELUISSA

cyvxjaahgbmejbj1buby

Pystyäkseen paremmin palvelemaan erilaisia urakoitsijoita ja muita sidosryhmiä nyt ja tulevaisuudessa Tikkurila Oyj on muovannut ammattilaispalvelunsa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Rakennusprojekteissa toimivia sidosryhmiä palvelemaan on perustettu projektimyynti, josta vastaa myyntipäällikkö Matti Kumpulainen. Projektimyyntikoostuu urakoitsijamyynnistä ja suunnittelijapalvelusta.

Urakoitsijamyynti keskittyy ensisijaisesti julkisivu- ja lattiapinnoitusurakoitsijoihin, joita palvelevat projektimyyntipäälliköt Mikko Auer (pääkaupunkiseutu ja Länsi-Suomi) ja Jyrki Tienhaara(pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa).

Suunnittelijapalvelussa sisustussuunnittelijoita palvelee ensisijaisesti asiakasryhmäpäällikköEeva Chydenius, rakennesuunnittelijoita ja arkkitehtejä asiakasryhmäpäällikkö Tuukka Kyläkallio ja teollisia suunnittelijoita ja arkkitehtejä asiakasryhmäpäällikkö Marjut Lehto.

Projektimyynnin asiakkaita palvelevat myös asiakasryhmäpäälliköt Mika Iikkanen (Etelä-Häme ja Kaakkois-Suomi), Tomi Heino (Pohjois-Suomi) ja Keijo Koponen (Savo-Karjala, Keski-Suomi ja Pohjanmaa). Suuria lattiaurakoitsijoita palvelee koko Suomen alueella avainasiakaspäällikkö Kari Kyttänen.

Tikkurilalle tärkeiden muiden ammattikunta-asiakkaiden palvelu on järjestetty myyntialueittain seuraavasti:

Myyntialueella 1 ammattilaisasiakkaita palvelevat asiakasryhmäpäälliköt Mikko Felin ja Matti Vahteristo, (pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi), Mikko Älli (Lounais-Suomi) sekä Risto Hakkarainen (tekninen asiantuntija). He raportoivat myyntijohtaja Tom Malmbergille.

Myyntialueella 2 ammattilaisasiakkaita palvelevat asiakasryhmäpäälliköt Juha Hagelberg(Pirkanmaa) ja Mika Iikkanen (Etelä-Häme ja Kaakkois-Suomi). He raportoivat Suomen liiketoiminnasta vastaavalle johtajalle Arto Lehtiselle.

Myyntialueella 3 urakoitsijoita ja suunnittelijoita palvelevat asiakasryhmäpäälliköt Tomi Heino(Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi) ja Keijo Koponen (Savo-Karjala, Keski-Suomi ja Pohjanmaa). He raportoivat myyntipäällikkö Kaarle Luukkaiselle.