Uponor käynnistää tehostamisohjelman Euroopan talotekniikkasegmentissä

Uponor käynnistää tehostamisohjelman Talotekniikka Euroopan toiminnan sopeuttamiseksi Euroopan heikkoon kysyntätasoon. Segmentin liiketoimintaa painaa pitkään heikkona pysynyt rakennusalan kysyntä ja etenkin kilpailun kiristyminen suurimmalla markkina-alueella eli Saksan asuntojen uudisrakentamisessa.

Toimenpiteillään yhtiö hakee Talotekniikka Eurooppa -segmentissä noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla. Tarkoituksena on järkeistää myyntiverkostoa ja keskittää ja ulkoistaa joitakin tukitoimintoja. Toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan yhteensä noin 4–5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka kirjataan vuoden 2015 aikana.

Tehostamistoimenpiteiden suunnittelu on käynnistetty ja niistä kerrotaan tarkemmin, kun suunnitelmat täsmentyvät. Kokonaisuudessaan toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan noin 100 henkilötyövuoteen Talotekniikka – Euroopassa. Ohjelman ensimmäisenä osana on Ruotsissa kesäkuussa 2015 käynnistetty yt-menettely 20 vakituisen ja 20 määräaikaisen työtehtävän vähentämiseksi.