Tyksin alueelle suunnitteilla uusi huoltotunneli

Turun yliopistollisen keskussairaalaan alueelle suunnitellaan uutta A-sairaalan, Medisiina D -rakennuksen ja T-sairaalan yhdistävää noin 200 metriä pitkää huoltotunnelia. Se korvaisi nykyisen U-sairaalan kautta kulkevan 400 metriä pitkän tunneliyhteyden, josta on tarkoitus luopua, kun U-sairaala tyhjennetään potilaista vuonna 2019. Uuden tunnelin rakentamisen arvioidaan maksavan enintään 3,5 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto esitti tänään kokoontuneelle hallitukselle, että yhdystunnelin suunnitteluun ja maanrakennustöihin käytettäisiin vuonna 2015 enintään 500 000 euroa. Summa saataisiin Loimaan laboratorion muutostyöhön varatusta miljoonasta eurosta, jota ei kuluvana voidakaan käyttää. Lisäksi jaosto esitti, että jatkorahoitukseen varattaisiin kolme miljoonaa, ja että ennen toteuttamispäätöstä hankkeesta laaditaan ja hyväksytetään tarkemmat suunnitelmat, kustannusarvio ja toteuttamistapa.

Hallitus päätti, että A-sairaalan yhdystunneli voidaan toteuttaa enintään 3.5 miljoonan euron hankkeena, että vuonna 2015 syntyviin kustannuksiin voidaan käyttää Loimaan laboratorion muutostyöhön varatusta määrärahasta enintään 500 000 euroa, ja että hankkeen loppurahoitus huomioidaan taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Säästäisi työaikaa ja parantaisi turvallisuutta

Uutta tunnelia perustellaan sekä työajan säästymisellä että turvallisuuden parantumisella. Nykyisin potilaan siirto A- ja T-sairaaloiden välillä kestää kaikkineen noin 20 minuuttia, josta seitsemän minuuttia kuluu tunnelissa kulkemiseen. Kriittisille potilaille tunnelikuljetus kestää liian kauan ja heidät kuljetetaan sen sijasta ambulanssilla. Lisäksi nykyinen tunneli on kapeutensa ja jyrkkien mutkiensa sekä vilkkaan liikenteen takia liikenneväyläksi vaarallinen. Tunnelin leveys on 2,3 metriä. Tunneliin aukeavat kaksi hissiä heikentävät osaltaan liikenneväylän turvallisuutta.

A-sairaalassa on viisi vuodeosastoa, kuusi poliklinikkaa, päiväsairaala, leikkausosasto, kuvantamisyksikkö ja laboratorio, jotka tarvitsevat toimivan, katetun kulkuväylän sekä nykyiseen T-sairaalaan että rakennettavaan T3-sairaalaan ja Medisiina D-rakennukseen.

Arvion mukaan A- ja T-sairaaloiden välillä siirretään tulevina vuosina päivittäin noin 120 potilasta tutkimuksiin, osastoille ja toimenpiteisiin. Ruokaa, jätteitä ja tavaraa kuljetetaan yli sata kertaa päivässä. Lisäksi sairaalarakennusten välillä on vilkasta henkilöliikennettä. A-sairaalassa työskentelee noin 650 työntekijää ja koko Tyksin kampusalueella 5 000–6 000 henkilöä päivittäin. Esimerkiksi laboratoriohenkilökunnan monta kertaa päivässä toistuvat näytteenottokierrokset aiheuttavat paljon henkilöliikennettä. Erilaisissa hälytystilanteissa tarvitaan nopeaa ja turvallista kulkuyhteyttä rakennusten välillä.

Suunnitelman perusteluiden mukaan uusi tunneli vähentää oleellisesti kuljetusmatkoja sairaalarakennusten välillä. Tunneli yhdistää A-sairaalan, nykyisen T-sairaalan sekä rakennettavat T3-sairaalan ja Medisiina D -rakennuksen toimivaksi, tiiviiksi kokonaisuudeksi. Myös putkiposti ja atk-runkoverkko voidaan sijoittaa uuteen tunneliin.

Medisiina D -rakennuksen alle joka tapauksessa rakennettava lyhyempi tunneli on alemmalla tasolla kuin T3-sairaala ja päättyy T3-sairaalan päässä hissiin, minkä vuoksi sitä ei voi käyttää yleisenä kuljetusreittinä.