Turun Seudun Rakennustekniikka Oy aloittaa yt-neuvottelut

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy käynnistää 18.6. yhteistoimintaneuvottelut. Syynä on tilauskannan voimakas heikentyminen sekä raskaat kulurakenteesta johtuvat syyt.

Yt-neuvottelujen toimenpiteiden kohteena on koko henkilökunta ja mahdolliset irtisanomiset ja lomauttamiset koskevat noin 50 henkilöä. Yhtiössä on 104 työntekijää.

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on Turun kaupunkikonsernin omistama yhtiö, joka aloitti toimintansa 1.1.2012.