Tuore suunnitelma: Maximiin kolme elokuvasalia ja 40 lisäpaikkaa

00574145-b3dc-4304-bc24-05c1af0a504b-main_image

Maxim, Kluuvikatu, Helsinki

Ilmarinen ja Kämp Group ovat hahmotelleet uudenlaista ratkaisua Helsingin Kluuvikadun Maxim-kiinteistöön. Siinä jatkaisivat entistä ehompina nykyiset kaksi elokuvasalia, Maxim 1 ja Maxim 2. Paikka-lukua kasvattaisi vielä uusi 40-paikkainen sali, Maxim Studio. Salien yläpuolelle toteutettaisiin hotelli Kämpin noin 30 huoneiston korkeatasoinen laajennusosa Kämp Hotel Residences.

Mikäli suunnitelma toteutuu, ratkaisun myötä Maximissa olisi jatkossa noin 640 paikkaa.

˗ Olemme tehneet hartiavoimin töitä sovittaaksemme yhteen parhaalla mahdollisella tavalla kaikki ne näkemykset, jotka Maximin kehittämisen yhteydessä on esitetty.Olemme mielestämme nyt onnistuneet: tämä ratkaisu turvaisi niin kiinteistöön liittyvät kulttuurihistorialliset, kaupunkikuvalliset kuin taloudellisetkin intressit, sanoo Ilmarisen listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Esko Torsti.

Elokuva-alan toimijat ovat päässeet vahvasti vaikuttamaan suunnitteluun.

˗ Meille on koko ajan ollut selvää, että Helsingissä on liian vähän laatuelokuvaan keskittyviä teattereita. Kysymys on ollut siitä, pystytäänkö koko pääkaupungin vaje ratkaisemaan yhdessä pienessä kiinteistössä. Tämä on ollut hankkeen vaikein rasti – mutta nyt olemme löytäneet vaihtoehdon, joka mielestämme omalta osaltaan turvaa laatuelokuville soveliaita näyttämöitä sekä mahdollistaa mielekkään hotellikonseptin toteuttamisen, sanoo Kämp Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Tolppanen.

Tolppasen mukaan aktiivinen vuoropuhelu elokuva-alan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on muokannut suunnitteluprosessia, ja Maxim-suunnitelmia onkin muutettu moneen kertaan viime kuukausien aikana keskusteluiden edetessä.

˗ Alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna saleja on nyt kaksi enemmän ja elokuvatoimintoon käytetyt neliöt ovat olennaisesti kasvaneet. Näin ollen hotellille jäi vähemmän tilaa, ja siksi muutimme koko konseptin.

Vuoropuhelun tärkeys onkin Esko Torstin mukaan korostunut suunnittelussa.

˗ Meille on myös ollut opettavaista ja kiinnostavaa keskustella Maximin tulevaisuudesta elokuva-aktiivien kanssa.

”Kasvava matkailuala tarvitsee hotellikapasiteettia”

Suunnitelmissa on hahmoteltu, että nykyisen elokuvateatterin yhteyteen rakennettavassa hotelli Kämpin laajennusosassa olisi 30 korkealuokkaista huoneistoa, joita voisi varata myös pidempään käyttöön. Hotellilla ja elokuvateatterilla olisi erilliset sisäänkäynnit, mutta kaikki asiakkaat voisivat käyttää esimerkiksi aulabaaria.

˗ Helsinki tarvitsee lisää laadukasta hotellikapasiteettia tulevaisuudessa lisääntyvien matkailijavirtojen takia. Samaa on korostanut myös matkailu- ja ravintola-ala. Erityisesti kansainvälisten merkittävien kongressien ja muiden tapahtumien saaminen Helsinkiin edellyttää riittävää ja tarpeeksi laadukasta hotellitarjontaa keskustassa. Tässä Kämpin uudet huoneistot tulisivat varmasti tarpeeseen, sanoo Kämp Groupin Ari Tolppanen.

Ilmarisen Esko Torsti korostaa myös, että kaikki mahdolliset tulevat rakennustoimenpiteet tultaisiin tekemään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa – kuten Ilmarinen on aiemminkin tottunut toimimaan.

˗ Meillä on erittäin paljon kokemusta arvorakennusten kunnostamisesta. Ilmariselle on kiinteistön omistajana luonnollisesti kunnia-asia huolehtia kaikin tavoin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista.

Ilmarinen ja Kämp Group jatkavat nyt hankkeen eteenpäin viemistä uusien piirustusten pohjalta. Suunnitelma vaatii toteutuakseen vielä runsaasti lisäsuunnittelua, eri osapuolien hallintoelimien päätöksiä ja viranomaislupia.

˗ Kannattaa ponnistella, jotta elävä kaupunki, kulttuuri ja eläkevarojen tuotto saadaan yhdistettyä. Nyt toivomme tietysti, että voisimme viedä suunnitelmiamme eteenpäin jouhevasti, Torsti sanoo.