Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 – Vahva kannattavuuskehitys alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta

2015-04-29 09_33_27-Tikkurilan osavuosikatsaus Q12015.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

  • Liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 5,8 prosenttia 133,2 miljoonaan euroon (1-3/2014: 141,5).
  • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 15,3 (13,0) miljoonaa euroa eli 11,5 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 15,2 (13,8) miljoonaa euroa eli 11,4 (9,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,17) euroa.

Tilikauden 2015 ohjeistus ennallaan

  • Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.
Avainluvut    
(Milj. euroa) 1-3/2015 1-3/2014 Muutos-% 1-12/2014
Tuloslaskelma
Liikevaihto 133,2 141,5 -5,8 % 618,4
Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 15,3 13,0 17,6 % 64,2
Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä 11,5 % 9,2 % 10,4 %
Liikevoitto (EBIT) 15,2 13,8 10,4 % 63,7
Liikevoitto-% (EBIT-%) 11,4 % 9,8 % 10,3 %
Tulos ennen veroja 17,5 11,8 47,3 % 63,3
Kauden tulos 13,3 7,3 81,4 % 48,3
Muita keskeisiä tunnuslukuja
Tulos per osake, euroa 0,30 0,17 81,7 % 1,10
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 23,5 % 25,4 % 22,9 %
Rahavirta investointien jälkeen -13,6 -4,8 -182,2 % 49,9
Korollinen nettovelka kauden lopussa 57,3 53,8 6,5 % 47,4
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 32,8 % 30,6 % 24,6 %
Omavaraisuusaste, % 39,4 % 39,1 % 49,5 %
Henkilöstö kauden lopussa 3 215 3 186 0,9 % 3 142

 

Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

“Vuoden alku oli kahtiajakoinen. SBU Westin tulos oli vahva hyvän volyymikehityksen tukemana. SBU Eastin alueella epävakaa tilanne jatkui, ja valuuttakurssien vaikutuksesta euromääräinen liikevaihtomme laski mutta vastaavasti myös kustannustasomme aleni.

Konsernin myyntivolyymit jäivät hieman vertailukautta pienemmiksi Venäjän alhaisemman kysynnän johdosta. Kysyntä laski sekä Tikkurila- että Teks-brändin tuotteissa Venäjällä, missä korotimme kauppa- ja rakennusmaalien hintoja kuluvan vuoden alussa. Suurimmat haasteemme liittyvät Venäjään, missä markkinatilanne jatkunee heikkona vielä pitkään.

Lännessä volyymimme kasvoivat lähinnä Ruotsin hyvin käynnistyneiden ulkomaalien ennakkotoimitusten vetämänä. Myyntimixin suotuisalla kehityksellä etenkin Puolassa oli myönteinen vaikutus liikevaihtoon. Läntiset markkinamme kehittyvät vakaasti, mutta maalimarkkinoiden yleinen kasvuvauhti on matalalla tasolla.

Jatkamme suunnitelmien mukaisesti toimia markkina-asemamme vahvistamiseksi ja toimintamme tehostamiseksi kaikissa toimintamaissamme. Koko tilikauden ohjeistus säilyy ennallaan, koska meille keskeisimmät kuukaudet ovat vielä edessä.”

Näkymät vuodelle 2015

Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2015. Venäjän talouden arvioidaan laskevan selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime vuoden tasoa. Tikkurila korottaa hintojaan lähinnä Venäjällä kompensoidakseen osin, ei täysimääräisesti, heikon ruplan vaikutuksia. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa.

Ohjeistus vuodelle 2015

Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.


Tikkurilan osavuosikatsaus Q1/2015.pdf