Tesoman nykyisen jäähallin tilalle rakennetaan uusi halli

Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi Tesoman jäähallin hankesuunnitelman kokouksessaan 20.8.2015. Uusi jäähalli rakennetaan nykyisen hallirakennuksen tilalle vuoden 2016 aikana.

Tesoman liikuntapuistossa on kaksi jäähallia: vuonna 1989 rakennettu Tesoma 1 ja 1999 rakennettu Tesoma 2. Tesoma 1 on Tampereen kaupungin omistama, Tesoma 2 on yksityisomisteinen. Samalla tontilla sijaitsee myös Tesoman uimahalli.

Tesoma 1 on elinkaarensa päässä. Rakennuksen kylmätekniikka olisi uusittava, koska järjestelmässä olevan kylmäaineen käyttö ei ole enää sallittua. Rakennus on osoittautunut myös rakenteiltaan ja kuormituksiltaan alimitoitetuksi, ja sen talotekniikka on vanhentunut. Ympäristövalvonta edellytti jäähallin sulkemista huhtikuussa 2015 sisäilmaongelman vuoksi.

Jäähallin perusparannus ei ole sen huonon kunnon takia järkevää, vaan järkevintä on purkaa nykyinen rakennus ja rakentaa sen tilalle kokonaan uusi. Rakennettava uusi halli suunnitellaan laajuudeltaan nykyistä vastaavaksi ja se tarjoaa nykyisen tasoiset palvelut uusissa tiloissa.

Uusi jäähalli sijoittuu nykyisen paikalle uimahallin ja Tesoma 2:n väliin. Rakennusten lähekkäistä sijaintia hyödynnetään muun muassa kiinteistöjen huollossa ja lipunmyynnissä. Uuteen jäähalliin tulee 4345 bruttoneliömetriä ja tilavuus on noin 33 900 kuutiometriä. Kustannusarvio on 6 770 000 euroa.