Tekla BIM Awards 2014 voitto OP:n pääkonttorille – Sweco mukana projektiryhmässä

vdesdlx11dsz2yd2ixnw

OP:n pääkonttori on voittanut arvostetun Tekla BIM Awards 2014 kilpailun. Kohde palkittiin Suomen parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena. Sweco Rakennetekniikka vastasi kohteen rakennesuunnittelusta ja detaljoinnista. Sweco Talotekniikka vastasi kohteen LVIA-suunnittelusta.

Helsingin Vallilaan rakentuva OP:n pääkonttori on osa OP-Pohjola-ryhmän suurhanketta Vallila 2015, jossa alun perin OKO:n hallitsemaan kortteliin saneerataan ja rakennetaan tilat kaikille OP-Pohjolan pääkaupunkiseudun toiminnoille, yhteensä yli 3 000 työntekijälle. Uudisrakennuksen laajuus on noin 58 000 m² ja peruskorjattavan osan noin 30 000 m². Uudisrakennusosassa on neljä maanalaista paikoituskerrosta ja seitsemän maanpäällistä kerrosta. Rakennustyöt valmistuvat keväällä 2015.

Kohteen geometria teki rakennesuunnittelusta haastavaa

Kohteen kilpailuun ilmoittaneen Sweco Rakennetekniikan suunnittelutoimeksiantoon kuuluvat sekä uudisrakennusosa että peruskorjattava osa. Kohteen maanalaiset kerrokset tehdään paikalla valaen, ja paikallavalutasot ovat jälkijännitettyjä. Maanpäällisissä kerroksissa kantava runko muodostuu teräsliittopilareista, teräsristikoista ja -palkeista sekä ontelolaattatasoista.

Rungon epäsymmetrinen geometrinen muoto, pystysuorien rakennusosien vinous sekä vaihtelevat rakennejärjestelmät asettavat geometrian mallintamiselle haasteita. Tästä huolimatta koko kantava rakennusrunko on tehty mallintaen, ja myös paikallavalujen raudoitukset on mallinnettu perustuksissa, väestönsuojassa sekä jäykistävissä kuiluissa.

Tietomallia hyödynnetty laaja-alaisesti – myös tiedonkulussa

Tietomallin laaja-alainen hyödyntäminen hankkeessa on onnistunut erinomaisesti, ja hankalasta geometriasta huolimatta rakenneosien mittatarkkuus ja paikalleen sopiminen on toteutunut hyvin. Edellytykset onnistumiselle on luotu huolellisella suunnittelun ja mallintamisen organisoinnilla sekä johtamisella niin yksittäisen suunnittelualan kuin koko suunnittelu- ja rakentamisryhmän sisällä. Rakenne- ja taloteknisten järjestelmien rakennettavuuden ja yhteensopivuuden näkökulmasta mallintaminen on luonut selvää lisäarvoa toteutusvaiheessa.

Merkittävänä menestystekijänä oli rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden sekä erityisesti Sweco Rakennetekniikan ja Sweco Talotekniikan mallinnusosaaminen ja yhteistoiminta. Eri materiaaleista koostuvan rungon suunnittelua on tehty samanaikaisesti samaan malliin mallintaen eri toimipisteissä.

”Swecolle mallinnus ei ole pelkkää teknologiaa, vaan meidän tapamme tehdä töitä. Mallinnuksesta hyötyvät kaikki osapuolet: tuottavuus kasvaa, suunnitelmien laatu paranee ja yhteistyö eri osapuolten välillä helpottuu. Tieto on aina ajan tasalla ja kaikkien käytettävissä”, Swecon tietomallinnuksesta vastaava Thomas Grönholm kertoo.

Myös projektinjohtourakoitsija, tuoteosatoimittajat ja työmaa ovat hyödyntäneet mallia hankinta-, tuotanto-, toimitusaikataulu- ja tehtäväsuunnittelussa sekä kommunikoinnissa eri osapuolten välillä. Työmaalta saatuja 3D-tarketietoja on pystytty hyödyntämään mallin kautta suoraan suunnittelussa. Tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen vuorovaikutteinen palaute on ohjannut yhteistoimintaa menestyksekkäästi.

Myös muut Swecon kohteet menestyivät Tekla BIM Awards -kilpailussa

OP:n pääkonttorin lisäksi Sweco Rakennetekniikka on ollut mukana myös muissa voitokkaissa mallinnuskohteissa: kolmen parhaan kohteen joukkoon ylsivät PuuMERA Kivistö, Euroopan suurin puinen asuinkerrostalo, sekä Rajamäen Uimahalli. Niin ikään kunniamaininnalla palkittiin Tikkurilan ST-hanke, jossa Vantaan Tikkurilan ja Aviapoliksen alueet yhdistettiin sillan ja alikulkukäytävän avulla Marja-Vantaan keskustaan.