Taysin etupihan projektijohtourakoitsijaksi SRV Rakennus Oy

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on valinnut Tampereen yliopistollisen sairaalan merkittävimmän rakennushankkeen projektijohtourakoitsijaksi tarjouskilpailun perusteella SRV Rakennus Oy:n. Taysin etupihalle rakennetaan kolme uudisrakennusta ja maanalainen pysäköintihalli. Rakennustyöt pyritään aloittamaan vuoden 2015 aikana, jolloin uudet rakennukset valmistuvat vaiheittain vuosien 2017- 2019 aikana.

Taysin etupihalle rakennetaan uudet toimivat tilat niitä kiireellisimmin tarvitsevien potilaiden, kuten lasten, nuorten, tuki- ja liikuntaelimistön sekä sydänsairauksista kärsivien sekä synnyttäjien, verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian tarpeisiin.

Rakennusten kokonaiskustannuksiksi toimintavarusteluineen on arvioitu noin 200 miljoonaa euroa, josta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus on noin 150 miljoonaa euroa. Rakennushankkeen on arvioitu tuovan työtä Pirkanmaalle kaikkiaan 3300 henkilötyövuoden verran rakentamiseen, kuljetuksiin ja alihankkijoille.

Taysin etupihan uudisrakentaminen on vaativa hanke, sillä rakennustyömaa sijaitsee sairaala-alueella keskeisellä ja ahtaalla paikalla. Potilaiden hoito ja muu toiminta jatkuu Taysissa koko rakentamisen ajan keskeytyksettä. Hankkeen vaativuuden vuoksi se toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana. SRV Rakennus Oy toimii sairaanhoitopiirin valvonnassa hankkeen projektinjohtourakoitsijana johtaen työmaata ja vastaten kohteen aliurakka- ja hankintasopimuksista. Hanke jakaantuu toteutuksen valmistelu- ja rakentamisvaiheeseen.

– Taysin etupihahankkeen toteutuminen on hieno asia potilaiden hoidon ja henkilökunnan työolosuhteiden kannalta. Nyt rakentamisessa ollaan etenemässä käytännön toteutukseen valitun yhteistyökumppanin kanssa. Hankkeen toteuttaminen on tärkeää juuri nyt myös maakunnan rakennusalan työllisyyden kannalta, sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtaja Rauno Ihalainen.

– Talven aikana valmistelemme valitun urakoitsijan kanssa hankkeen läpivientiä siten, että rakentamisesta aiheutuvat häiriöt sairaalalle ja muille alueen toimijoille saataisiin minimoitua. Samalla määrittelemme tarkemmat aikataulu- ja kustannustavoitteet. Lopullinen rakentamispäätös tehdään tämän jälkeen. On hienoa, että asiakkaidemme ja henkilöstömme pitkään odottama hanke etenee, toteaa sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.