Täydentyvän Laajasalon suunnitelmista keskustellaan 17. maaliskuuta

8f88a120-5c71-4ea1-b3b2-f4656e4c3265-main_image

Näkymä etelästä Laajasalontien ja Reposalmentien risteyksestä pohjoiseen. Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen viitesuunnitelmakuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.

Laajasaloon suunnitellaan uutta asumista Laajasalontien varteen kauppakeskuksen ympäristöön sekä Koirasaarentien ja Ilomäentien varsille. Itärannan kaavassa kehitetään rantareittiä ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Suunnitelmista järjestetään asukastapahtuma 17. maaliskuuta.

Yliskylässä suunnitellaan Laajasalontien varteen asuinkerrostaloja, joista pääosa sijoittuu suunnitteilla olevan kauppakeskuksen kortteliin. Laajasalontien moottorikatu muutetaan kaikkien liikkumistapojen katualueeksi Koirasaarentien risteyksestä pohjoiseen. Laajasalontielle on suunniteltu kaksi raitiotiekaistaa, neljä autokaistaa, kävely- ja pyörätiet, pyöräilyn laatukäytävä Baana sekä puurivejä. Reposalmentien silta on tarkoitus muuttaa tasoristeykseksi.

– Kaavamuutosalue on saaren keskeisimmällä paikalla tulevassa liikkumisen solmukohdassa. Yliskylän keskustaa on tarkoitus vahvistaa ja tiivistää. Samalla varaudutaan uusien ratikkayhteyksien tuloon, kertoo arkkitehti Petteri Erling kaupunkisuunnitteluvirastosta.

7c12d623-19cb-47ce-8b4c-b9b014526a84

Näkymä pohjoisesta Laajasalontielle. Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen viitesuunnitelmakuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.

Laajasalon ostoskeskukselle valmistellaan parhaillaan rakentamissuunnitelmia. Rakennuslupaa on tarkoitus hakea kevään aikana tammikuussa 2015 voimaan tulleen asemakaavan perusteella. Nyt käynnistyneessä kaavatyössä keskuksen korttelia täydennetään asumisella, toimitiloilla ja liityntäpysäköinnillä sekä kirjasto- ja nuorisotiloilla. Kauppakeskuksen alueen kaavaehdotus tulisi kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn arviolta syksyllä 2016.

Koirasaarentien ja Ilomäentien varteen suunnitellaan uudisrakentamista. Samalla selvitetään yksityisten kiinteistönomistajien kiinnostusta rakentaa tonteilleen. Suunnittelussa varaudutaan myös raideyhteyksiin. Kaavaluonnos olisi nähtävillä arviolta keväällä 2017.

Laajasalon itärannan virkistysalueiden kaavamuutoksessa tarkastellaan aluetta Laajasalon keskuksen tuntumasta Reposalmentieltä Hepokalliontielle Jollakseen. Tavoitteena on suunnitella virkistysalueita yhdistävä rantareitti ja kehittää alueelle sopivia toimintoja erityisesti Sarvaston satamassa. Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Sarvastonvalkaman länsipuolella sijaitsevan puiston reunoille ja Puhuritien eteläpuolelle Jollaksessa. Kaavaluonnos on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta keväällä 2017.

Laajasalon suunnittelussa varaudutaan Kruunusillat-hankkeen myötä mahdollisesti toteutuvaan raitiotieyhteyteen. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Kruunusillat-hankkeen raitiotien varikkoalue Laajasaloon. Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelmassa on Yliskylän päässä tarkasteltu kahta vaihtoehtoista raitiotien linjausta, joista pohjoisempi kiertäisi Yliskylän keskustan. Yleissuunnitelman alustavien suunnitelmien mukaan varikko sijoitettaisiin Reposalmentien eteläpuolelle linjan päätepysäkin yhteyteen.

Laajasalo ja sen ympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Laajasalon asukasmäärän ennustetaan noin kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Suunnitteluvaiheessa oleva Kruunusillat-hanke yhdistäisi toteutuessaan raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia.

Helsingin yleiskaavaehdotuksessa Laajasalon keskustaa kehitetään liike- ja palvelukeskustana. Ehdotuksessa on varaukset raitiotieyhteydelle kantakaupungista Kruunuvuoreen, Yliskylään ja siitä Vartiosaareen ja Vuosaareen sekä yhteydelle Laajasalosta Herttoniemen suuntaan. Yleiskaavan aineistoihin voi tutustua verkkosivuilla www.yleiskaava.fi.

Laajasalon suunnittelun asukastapahtuma 17. maaliskuuta

Kauppakeskuksen, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden sekä Laajasalon Itärannan suunnitelmista järjestetään asukastapahtuma 17.3.2016 kello 15–19 Laajasalon kirkolla (Reposalmentie 13). Paikalla on myös Kruunusillat-hankkeen asiantuntija ja kauppakeskuksen rakennuttajan edustaja. Tapahtuma Facebookissa