Tapiolan keskustassa kova rakentamisvauhti, Leimuniitty uuteen loistoon

Näkymä idästä

Tapiolan keskustan uudistaminen pääsi kesällä täyteen vauhtiin, kun LähiTapiola aloitti kauppakeskus Ainoan toisen vaiheen ja Kirjokannen asuntojen rakennustyöt ja purki pois ns. Aslakin talon. Kaupunki on käynnistänyt Otsolahteen ulottuvan Leimuniityn perusteellisen uudistamisen. Samassa yhteydessä rakennetaan Tapiolanympyrä, jonka sisäkehältä pääsee ajamaan keskuspysäköintiin.

LähiTapiola-hankkeen sekä Leimuniityn ja Tapiolanympyrän rakentamisen käynnistämistä juhlitaan perinteisellä alkulapiointitilaisuudella perjantaina 31.10. klo 12.00.

LähiTapiolan kauppakeskus Ainoa ja Kirjokansi-hanke käsittävät uusien liike- ja asuinkortteleiden toteuttamisen Merituulentien yhteyteen sekä bussiterminaalin rakentamisen. Kauppakeskukseen valmistuu keväällä 2017 tilat uudelle Stockmannin tavaratalolle.

Merituulentie ja bussiterminaali valmistuvat vuoden 2018 lopussa. Kirjokannelle, liiketilojen yläpuolelle, tulee runsaasti korkeatasoisia asuntoja. LähiTapiolan investoinnit kauppakeskukseen ja asuntoihin ovat noin 500 milj. euroa.

Kaupunki on käynnistänyt lokakuussa Tapiolan keskuksen ja Otsolahden väliselle alueelle poikkeuksellisen laajan ympäristörakennushankkeen.

1970-luvun alussa poistetun Tapiolan suuren liikenneympyrän paikalle rakennetaan samankokoinen uusi kiertoliittymä, jonka sisäkehältä on sisäänajo- ja ulosajorampit uuteen keskuspysäköintilaitokseen.

Tapiolantie uudistetaan Revontulentien ja Tapiolanympyrän välillä. Kadulle toteutetaan liittymien ja pysäkkien toimivuutta parantavia kaistajärjestelyjä.

Leimuniityn puisto Tapiolantien ja Otsolahden välillä uudistetaan perusteellisesti. Puisto on vuosikymmenten aikana painunut. Puisto palautetaan alkuperäiseen korkeustasoon ja muotoillaan siten, etteivät tulvavedet pääse Tapiolantielle, eivätkä maanalaisiin tiloihin. Kunnostettavan puiston pinta-ala on noin 6 hehtaaria.

Puistoalueen pohjoisosaan palautetaan perennaryhmät, jotka noudattavat väritykseltään ja vaikutelmaltaan alkuperäisiä lajeja. Puisto tulee leimuamaan, kuten aikoinaan Tapiolan alkuvuosina. Kanava ja siihen liittyvät allas ja silta uusitaan. Otsolahden rantaan rajautuvan nurmialueen reunoille tulee uusia puistotoimintoja. Kaupungin urakka valmistuu syksyllä 2016 ja urakkahinta on noin 10 milj. euroa.

Tapiolan keskuksessa on käynnissä metroaseman ja 1 600-paikkainen keskuspysäköintilaitoksen, keskushuollon ja yhteisväestönsuojan rakentaminen. Metroliikenne käynnistyy syksyllä 2016. Pysäköintilaitos, keskushuolto ja yhteisväestönsuoja valmistuvat keväällä 2016.

Kuva: Arkkitehtitoimisto SARC Oy