:TAMPEREEN KAUPUNKI: Laukontorin paviljongille myönnettiin rakennuslupa

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi 30.8.2016 Laukontorin paviljongille ja laiturille rakennusluvan. Laukontorin rantaan ja Laukonsillan läheisyyteen sijoittuvan liikerakennuksen rakennuttaa Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, joka vuokraa tilat liikkeenharjoittajalle. Uusi paviljonki tulee nykyisen, purettavan lipunmyyntirakennuksen paikalle.

Puiseen liikerakennukseen on tulossa ravintola-, kahvila-, lipunmyynti- ja saunatilat sekä torimyyjien sosiaalitilat. Rakennettavan tontin pinta-ala 830 neliömetriä ja kaksikerroksinen rakennuksen kerrosala yhteensä 612 neliömetriä. Lisäksi tontille rakennetaan 28 maalämpökaivoa. Rakennus on voimassa olevan asemakaavan ja Tampereen rakennusjärjestyksen mukainen. Tontti sijaitsee liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueella.

Kaupunkikuvatoiminkunta sekä kaupunkikuva-arkkitehti puolsivat rakennusluvan myöntämistä, myöskään lausuntoja antaneilla viranomaisilla ei ollut huomauttamista hankkeesta. Paikalla pidettiin katselmus naapurien kuulemiseksi ja rakennusta pienennettiin sen perusteella. Myös esteettömyyttä on parannettu lisäämällä sisätiloihin porrasnostin. Rakennuksen pääsuunnittelija on Janne Petteri Kantee.

Rakennuslupa koski pelkästään tonttia eikä vesialuetta ja satama-altaaseen kaavailtua pientä uimapaikkaa. Sen turvallisuutta käsittelevät terveydensuojeluviranomaiset.