Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kansi- ja areenahankkeen hankesopimuksen

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2015 Liikenneviraston kanssa neuvotellun Kansi- ja areenahankkeen hankesopimuksen. Sopimuksessa sovitaan hankkeeseen sisältyvän suunnittelun, rakentamisen ja kannen käytön ehdoista. Lopullinen kiinteistökaupan sopimus allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa.

Tarkoituksena on tehdä hankkeen ja asemakaavan mukaisten rakennusten toteuttaminen mahdolliseksi siten, että samalla radanpidon ja rautatieliikenteen toimintaedellytykset turvataan.Kaupungin ja valtion esisopimus hankkeen edellyttämien alueiden kiinteistökaupasta hyväksyttiin valtuustossa vuonna 2011 asemakaavan kanssa samanaikaisesti.

Kansi- ja areenahankkeen asemakaava tuli lainvoimaiseksi 7.9.2012. Valtion edellytyksenä on, että sen sopimuskumppanina hankkeessa on kaupunki. Kaupunki välittää hankesopimuksen mukaiset toteutukseen ja käyttöön liittyvät vastuut ja velvoitteet edelleen hankkeen toteuttajille ja kiinteistönomistajille. Sopimukseen sisältyy valtion edellyttämään vahingonkorvausvastuuseen varautuminen raideliikenteen suhteen, ja näitä kustannuksia varten kaupunki kerää vastiketta kiinteistönomistajilta.

Hankesopimuksen solmimisen jälkeen lopullista kiinteistökauppaa koskeva kauppakirja allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa. Kauppahinta on kiinteistökaupan esisopimuksen mukainen 500 000 euroa. Kiinteistökauppojen toteutuminen valtion kanssa on iso askel koko hankkeen toteuttamisessa ja auttaa käynnissä olevaa hankintamenettelyä uuden kumppanin valitsemiseksi.

Kansi ja areena –hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Tampereen ydinkeskustaan kokonaan uusi kaupunginosa eteläisen henkilöratapihan päälle rakennettavalle kannelle. Kannelle rakennetaan uuden monitoimiareenan lisäksi toimisto-, liike- ja hotellitilaa sekä asuntoja. Yhteensä kannelle toteutuu noin 110 000 krs-m2:n monipuolinen ja vetovoimainen kokonaisuus, jonne on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kyseessä on merkittävä kaupunkikehityshanke, joka lisää Tampereen keskustan elinvoimaisuutta ja yhdistää radan jakamia kaupunginosia.