Tampereen kaupungille yhteisösakko asbestikartoitusten laiminlyönnistä

500px-Tampere.vaakuna.svg

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.3.2015 tuominnut Tampereen kaupungin 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä olivat syksyllä 2012 Kalevan lastentalon työmaalla tehdyt asbestityöt. Kiinteistön lämmönvaihdin uusittiin. Samassa yhteydessä oli päätetty parantaa lämmitysjärjestelmää lisäämällä putkistoon linjasulkuventtiileitä. Linjasulkuventtiileiden lisääminen edellytti muutostöitä asbestilla eristetyissä putkistoissa ja siten asbestipurkutöiden teettämistä. Rakennuttajana toimi Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, joka on osa Tampereen kaupungin organisaatiota. Ennen asbestinpurkutöiden aloittamista rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluvan asbestikartoituksen tekeminen oli laiminlyöty.

Työsuojeluviranomainen totesi, että uusintatyön osalta oli jo etukäteen ollut tieto siitä, että työ tulee ulottumaan alueille, joilta joudutaan purkamaan asbestipitoisia materiaaleja. Niitä ei kuitenkaan ollut työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla tarkemmin kartoitettu. Rakennuttajalle työturvallisuusmääräysten mukaan kuuluva vastuu oli pyritty siirtämään urakoitsijalle, jonka tuli hankkia tarvittaessa paikalle asbestipurkuyritys. Työsuojeluviranomainen viittasi myös siihen, että Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle oli annettu useilla työsuojelutarkastuksilla viranomaisohjausta asbestikartoitusten laiminlyöntien takia. Syksystä 2011 alkaen vastaaviin laiminlyönteihin oli törmätty viidellä työsuojelutarkastuksella ennen tätä tapausta.

Käräjäoikeus totesi, että Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen olisi tullut huolehtia asbestikartoituksen tekemisestä. Käräjäoikeus katsoi, että Tilakeskus Liikelaitos oli saanut taloudellista etua kartoituksen laiminlyömisestä. Työsuojeluviranomainen oli antanut viranomaisohjausta eri työkohteissa. Tilakeskuksen tiedossa oli pitänyt olla asbestin aiheuttama vaara ja menettelytavat sen purkamisessa.

Käräjäoikeus katsoi, ottaen huomioon laiminlyöntien vakavuus, Tilakeskus Liikelaitokselle työsuojeluviranomaisen toimesta annetut viranomaisohjeet sekä Liikelaitoksen toiminnan laajuus, että tuomittavan yhteisösakon tuli olla syyttäjän vaatimaa 5 000 euroa tuntuvampi. Näillä perusteilla Tampereen kaupunki tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon.