:TAMPERE: Tesoman yhtenäiskoulun maanrakennustyöt käynnistyvät syyskuussa

Tesoman yläkoulun ja Tesomajärven alakoulun toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun laajalle tontille. Myös peruskorjaustarpeessa oleva Tesoman päiväkoti siirtyy uuden yhtenäiskoulun yhteyteen.

Tällä hetkellä tontilla on kaksi rakennusta, joista toinen on rakennettu vuonna 1972 ja toinen vuonna 1983. Osittain näiden väliin ja eteläpuolelle rakennetaan uudisrakennus vuosina 2016‒2018. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kohmankaari 11.

Hankkeen rakennustyöt alkavat syyskuussa 2015 ennakoivilla maanrakennustöillä, jotka valmistuvat maaliskuussa 2016. Tämän jälkeen käynnistyvät varsinaiset talonrakennustyöt, jotka valmistuvat vuonna 2018. Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin maanrakennustöiden toteutussuunnitelman kokouksessaan 27.8.

Koulutoiminta jatkuu katkeamattomana perusparannus- ja laajennustöiden ajan, minkä vuoksi rakennustyöt toteutetaan vaiheittain. Ensin rakennetaan uudisrakennus, minkä aikana nykyiset koulut ja päiväkoti ovat edelleen toiminnassa nykyisissä tiloissaan. Uudisrakennuksen valmistuttua se toimii yläkoulun väistötilana, jolloin pienempi vuonna 1983 valmistunut rakennus voidaan peruskorjata. Kaikkien talonrakennustöiden valmistuttua vanha Tesoman koulun päärakennus jää pois käytöstä ja se puretaan.

Koulun oppilasmäärä kasvaa hankkeen myötä noin 1000 oppilaan suuruiseksi. Tulevassa päiväkodissa on 140 hoitopaikkaa. Lisäksi uuteen yhtenäiskouluun tulee Montessori-opetuksen tilat ja nuorisotilat.

Ennakoivien maarakennustöiden kustannusarvio on 1 450 000 euroa, johon sisältyy urakan lisäksi ennakkoon tehtävät tilapäiset talotekniikan järjestelyt. Koko hankkeen kustannusten on arvioitu olevan 29 500 000 euroa.