“Syke” voitti Meilahden uuden sairaalarakennuksen arkkitehtuurikilpailun

9eb7a5ce-2855-48b3-9ba1-e6abf3da2f84-main_image

Meilahden sairaala-alueelle suunnitteilla olevan Traumakeskus-Syöpäkeskuksen suunnittelusta käydyn arkkitehtuurikilpailun voitti työyhteenliittymä Integrated ehdotuksellaan Syke. Ryhmään kuuluvat AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A., Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy.

Palkintolautakunta toteaa lausunnossaan, että ehdotus on arkkitehtuuriltaan tyylikäs ja harkittu, volyymiltaan kompakti ja selkeä sekä perusrakenteeltaan joustava. Toiminnallisilta ratkaisuiltaan lautakunta piti sitä kokonaisuudessaan kilpailun parhaana.  Ominaisuuksiensa pohjalta se on hyvin muokattavissa tarpeiden vaatimaan suuntaan arkkitehtonisten kvaliteettien tai ehdotuksen ominaispiirteiden kärsimättä.

Kilpailulautakunta kiittää ehdotuksen kokonaisuuden istuvuutta olemassa olevien rakennusten lomaan ja suuresta koosta huolimatta kohtuulista mittakaavaa. Ehdotus muun muassa huomioi myös Meilahden tornisairaalan vuodeosastornin näkymät. Massoittelun pienuus, täsmällisyys ja keveys ovat ehdotukselle leimallisia.

Ehdotus myös tarjoaa hyvät puitteet yksiköiden toiminnallisille järjestelyille ja mahdollistaa toimintojen uudelleen järjestelyn. Syöpäkeskuksen poliklinikan ja päiväsairaalan yhteen liittäminen on ratkaistu kilpailuehdotuksista parhaiten. Samoin päiväsairaalamoduli on kilpailun onnistunein, toteaa palkintolautakunta lausunnossaan.

Vaativa kilpailutehtävä

”Kilpailutehtävä osoittautui erittäin vaativaksi. Yksikään kilpailuehdotus ei sellaisenaan täyttänyt kaikkia kilpailuohjelman vaatimuksia, vaan kukin ehdotus sisälsi toiminnallisia ja teknisiä puutteita tai ongelmia”, toteaa palkintolautakunnan puheenjohtaja, HUS:n kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäki. ”Näin ollen kilpailuehdotusten vertailussa korostuikin erityisesti jatkokehitysmahdollisuuksien arviointi esitetyn arkkitehtonisen ja toiminnallisen ratkaisun puitteissa. Tässä vertailussa voittajaksi valittu ehdotus nousi kokonaisuutena muita ansiokkaammaksi.”

b92fa309-190e-4c8d-b909-a3734e275bbf

Muut kilpailussa mukana olleet ehdotukset ovat ”Sisko” (Työyhteenliittymä LPSV: Verstas Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy ja Arkkitehtitoimisto Paatela & Co Oy), ”Pisara ja purje” (Gina Barcelona Architects Ltd, Arkkitehtitoimisto K2S Oy), ”Taite” (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Stantec Ltd) ja ”Adspectus” (Sarc Oy ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy).

Kaikki kilpailutyöt ovat esillä näyttelyssä Meilahden sairaalan aulassa marraskuun ajan.

Rakentaminen alkuun vuonna 2018

Uusi sairaalarakennus korvaa kokonaan nykyisessä Töölön sairaalassa olevat toiminnot ja myös osan nykyisen Syöpätautien klinikan toiminnasta. Traumakeskus-Syöpäkeskus onkin suunniteltu liitettäväksi sekä toiminnaltaan että tiloiltaan nykyiseen Meilahden Tornisairaalaan ja Kolmiosairaalaan ja syöpäpotilaiden hoidon osalta myös Syöpätautien klinikan edelleen käyttöön jääviin osiin.

Suunnittelukilpailun jälkeen kohteen suunnittelu jatkuu hankesuunnitteluvaiheella joka on määrä saada päätökseen marraskuussa 2016. Alustavan aikataulun mukaan toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu sekä vaadittavat viranomaisprosessit tullaan saattamaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeen rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2018 alussa ja uudisrakennuksen olevan käyttöönotettavissa vuoden 2021 aikana. Hankkeen tämän hetkinen kustannusarvio on 250 milj.€