Sweco mukana Tapiolan keskuksen monimuotoisessa uudistamisessa

aikqnlbubnrefo4ciiwo

Sweco on mukana Tapiolan keskuksen perusteellisessa ja poikkeuksellisen laajassa modernisoinnissa. Tapiolan perinteisen kaupunkikeskuksen uudistus on aloitettu jo vuonna 2009 ja sen kokonaiskustannukset ovat noin 1 mrd. euroa.

Useasta osasta koostuvassa hankkeessa toteutetaan korkeatasoiset joukkoliikenneterminaalit, toimivat pysäköinti- ja huoltojärjestelyt, monipuoliset palvelut, asuinrakennukset sekä viihtyisät jalankulkualueet ja kohtaamispaikat.

Viihtyisä kaupunkikeskus on valmiina vasta 2020-luvulla, mutta hankkeen ensimmäinen vaihe alkaa olla jo takana.

Laaja projekti – paljon voitettuja haasteita

Sweco toimii pitkäkestoisen ja vaativan hankkeen vastaavana rakennesuunnittelijana. Ensimmäisen vaiheen projekteista Ainoa Kauppakeskus, Tapionaukion pysäköintilaitos sekä väliaikainen bussiterminaali ovat jo valmistuneet. Myös Suomen suurin yhdellä kertaa rakennettu kalliopysäköintilaitos 1663 lämpimällä autopaikalla alkaa olla rakenteiden osalta jo valmiina, mutta se avataan vasta ensi vuoden alkupuolella.

Iso suunnittelukokonaisuus, pitkä projekti ja sen varrella useasti vaihtuneet tekijät ovat tuoneet hankkeeseen haasteita, mutta vahvistaneet myös uusia toimintatapoja. ”Eri osapuolten vaihtuvuus johtuu monista luonnollisista tekijöistä, mutta hankkeelle tärkeät projektin hallinnasta vastaavat henkilöt ovat kuitenkin pysyneet tiimissä mukana. Meillä Swecolla uudet henkilöt saadaan nopeasti mukaan, kun suunnitteluperusteet ja työskentelyohjeet ovat jatkuvasti päivitettynä ja koko suunnitteluryhmän käytössä”, kertoo projektissa mukana oleva Swecon projektipäällikkö Henri Huoso.

Tapiola park kokonaisuudessaan valmistumassa

Tapiola parkista Tapionaukion pysäköintilaitos on jo valmiina ja käytössä. Se oli rakenteellisesti erittäin vaativa suunnittelukohde.

”Yhteensovittaminen muiden rakenteilla olevien hankkeiden sekä suojeltavien rakennusten kanssa oli haasteellista, koska muut projektiin liittyvät hankkeet olivat vasta hakemassa muotoaan. Alueen ympärillä on suojeltavien rakennusten lisäksi suojeltavia puita, jotka vaikuttivat työnaikaiseen pohjaveden hallintaan”, vastaava rakennesuunnittelija Jyrki Jauhiainen Swecolta kertoo.

Kohteessa on mukana kaikki perustamistavat; maanvaraiset-, pienpaalu-, suurpaalu-, kallionvaraiset seinä- ja pilariperustukset sekä kaivonrengasperustukset. Puolet lattioista on tehty maanvaraisena kuitubetonilattiana, toinen puoli 400-700mm paksuna vedenpainelaattana, joka pidetään paikoillaan vedennostetta vastaan kallioon jännitetyillä kallioankkureilla ja yläpohjan omalla painolla.

Kallioluolapysäköintihankkeessa suunnittelutyö on keskittynyt pysäköintitilojen suunnittelun lisäksi erilaisten yhteyksien, kuten ilmanvaihdon ja talotekniikan, tekemiseen. Kallioluolassa on myös massiivisilla rakenteilla ja paksuilla paineseinillä suunniteltu yhteisväestösuoja sekä Suomen ensimmäinen liukuporrasyhteys kallion sisältä suoraan kaupunkikeskuksen sydämeen.

”Varsinaisen pysäköintirungon muodostavat pilarit hallien sivuilla ja tasorakenteen vedenpitävästi jälkijännitetyt paikallavalupalkit ja -laatat.Koko runko on optimoitu käytettävyyden ja materiaalimenekin näkökulmasta kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti”, Henri Huoso kertoo.

Sweco mukana viemässä Tapiolaa kohti uutta kukoistusta

Uudistushanke jatkuu ja Sweco vie Tapiolaa kohti uutta kukoistusta. Liikenneratkaisut menevät maan alle ja myös Tapiolan uusi metroasema tulee kytkeytymään Tapiolan palveluihin ja bussiterminaalin saumattomasti. ”Liikenteen ja pysäköinnin saaminen maan alle mahdollistaa koko Tapiolan keskustan uudistumisen”, kertoo Jyrki Jauhiainen. ”Kun tähän lisätään vielä Ainoa Kauppakeskuksen monipuoliset palvelut, on Tapiola entistäkin houkuttelevampi paikka asua, yrittää ja viihtyä.”